Yrityslaina

Usein yrityksille tulee eteen tilanne, jossa esimerkiksi uutta hanketta varten tai liiketoiminnan kasvun myötä tapahtuvaan toiminnan laajentamiseen tarvittaisiin rahaa enemmän, kuin mitä yrityksellä sattuu juuri sillä hetkellä olemaan käytettävissä. Yrityksen tilanne saattaa myös olla sellainen, että tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää saada palkattua lisää työntekijöitä yritykseen. Tällaisissa tilanteissa lisätyövoiman palkkaamiseen sekä toiminnan laajentamiseksi rahoitusta on mahdollista hakea ulkopuolisilta tahoilta, jotka tarjoavat finanssirahoitusta.

Tällaiset tilanteet ovat varmasti tuttuja useille yrittäjille, erityisesti sellaisille, joilla liiketoiminnan kehittäminen on vasta alussa, mutta myös pidempään yrittäjänä toimineet ovat varmasti olleet samanlaisessa tilanteessa.

Yrityslainaa Suomessa voi hakea perinteisiltä pankeilta, erilaisilta sijoitusyhtiöiltä sekä myös rahoitusyrityksiltä, jotka ovat erikoistuneet pienempiin lainoihin, joita on mahdollista hakea ilman vakuuksia. Rahoitusta on mahdollista hakea myös esimerkiksi startup -sijoittajilta eli niin sanotuilta enkelisijoittajilta. He etsivät jatkuvasti uusia ja lupaavalta vaikuttavia projekteja, joihin he voisivat sijoittaa rahaa. Startup yrityksille järjestetäänkin paljon erilaisia messuja ja tapahtumia, nykyään myös Suomessa. Esimerkiksi Helsingissä järjestettävä Slush-tapahtuma on hyvä esimerkki tällaisesta tapahtumasta, jossa yrittäjät voivat etsiä rahoitusta liiketoiminnan kasvattamiseen. Tällaiset tapahtumat ovatkin erinomainen tilaisuus erityisesti sanavalmiille yrittäjälle, jolla on hyvä liikeidea. Uudet yrittäjät voivat myös hyödyntää starttirahan, joka tarjoaa uusille yrityksille alkupääomaa. Useimmissa tapauksissa paras vaihtoehto on kuitenkin hakea lainaa yritykselle. Nykyään on mahdollista hakea yrityslainaa nopeasti netin kautta. Lainan suuruus voi vaihdella huomattavasti vaikkapa uuden tietokoneen ostamiseen vaadittavasta summasta useamman uuden työntekijän palkkaamiseen tai vaikkapa kokonaisen tehtaan perustamiseen vaadittavasta lainasummasta. Pienemmissä lainatarpeissa yritysluotto on usein täysin riittävä. Sen saaminen on helpompaa kuin suuremman lainan.

Erilaiset yrityslainat

Useimmissa tapauksissa lainahakemuksen täyttäminen netin kautta onnistuu muutaman minuutin kuluessa samaan tapaan kuin netin kautta haettavissa kulutusluotoissa ja lainan saamiseen edellytykset sekä myös kulut olisivatkin reiluja lainaa hakevan kannalta, on silti hyvä pitää muutama seikka mielessä ennen kuin alat hakemaan lainaa.

Ensinnäkin ennen kuin ryhdyt täyttämään lainahakemusta, kannattaa aina tutustua huolella kaikkiin tarjolla oleviin lainavaihtoehtoihin, ja erityisesti niihin liittyviin kuluihin. Samaan tapaan kuin myös yksityisille kuluttajille myönnettävissä lainoissa myös yrityslainojen puolella valinnanvaraa ja vaihtoehtoja on erittäin paljon. Oikean lainan valintaan kannattaa siis varata riittävästi aikaa. Olipa lainan tai yrityksen tarve sitten minkä suuruinen tahansa, on useimmilla ensimmäinen mieleen tuleva vaihtoehto lainan hakemiseen perinteinen pankki.

Pankit eivät kuitenkaan ole usein kovin halukkaita myöntämään lainaa erityisesti uusille yrityksille. Tämä johtuu siitä, että erityisesti uusien yritysten tunnusluvut sekä luottoluokitus eivät ole riittävän korkeita tarvittavalle lainalle. Samasta syystä usein myös lainaan tarvittavia vakuuksia ei ole mahdollista antaa. Useissa tapauksissa pankit vaativat lainojen vakuudeksi vaikka tietyn euromäärän arvosta esimerkiksi koneita tai vaihtoehtoisesti pääomaa. Tämä tulee useissa tapauksissa kompastuskiveksi erityisesti juuri perustetuissa yrityksissä. Sen lisäksi pankkien prosessit ja käsittelyajat yrityslainoille ovat hitaita, joka saattaa johtaa liiketoiminnan katkeamiseen tai viivästyksiin, ja pahimmassa tapauksessa takaisin tulee pelkästään kielteinen lainapäätös. Siksipä hyvä vaihtoehto yrityksen kasvun rahoittamiseen on hakea yrityslaina ilman vakuuksia helposti suoraan netin kautta.

Vaikka useimmat verkon kautta haettavat lainat eivät vaadikaan erillisiä vakuuksia, vaihtelee lainojen myöntämisen ehdot eri lainoja tarjoavien palveluiden välillä. Lainojen ehdot riippuvat tietysti lainan suuruudesta ja muista seikoista. Onkin siis kannattavaa selvittää ja ennalta jos nämä ehdot täyttyvät oman yrityksen kohdalla. Erityisesti suuremmissa lainoissa on lainan saamisen edellytyksenä asiallisesti tehdyt rahoituslaskelmat, viimeiset tilinpäätökset sekä palvelusta riippuen myös luottohäiriöihin liittyvät todisteet. Pienemmissä summissa kaikkia näitä ei välttämättä vaadita. Tämä vaihtelee paljon eri lainapalveluiden kesken. Kannattaakin selvittää siis jo hyvissä ajoin lainapalvelusta mitä dokumentteja lainan myöntämiseen vaaditaan. Näin pystyt varmistumaan siitä, että lainanhakuprosessi etenee mahdollisimman sujuvasti, jotta pääset toteuttamaan varsinaisen lainan käyttötarkoituksen niin pian kuin suinkin mahdollista.

Ennen kuin haet lainaa kannattaa myös selvittää, minkä kokoluokan lainoihin kyseinen palvelus on erikoistunut. Lainojen korot saattavat vaihdella merkittävästi lainan tarjoajasta riippuen, vaikka korko onkin yleensä aina tapauskohtainen. Sen lisäksi useat lainapalvelut ovat erikoistuneet jollekin tietylle toimialalle, tai tarjoavat lainaa johonkin tiettyyn syyhyn, johon he ovat erityisesti erikoistuneet.

Usein vakuudettomissa yrityslainoissa niiden tarjoajat ovat erikoistuneet uusien yritysten kasvun auttamiseen ja takaamiseen sekä erilaisiin investointilainoihin. Eli lainahakemuksissa arvioidaan useimmissa tapauksissa enemmän itse liikeideaa, yrittäjän kokemusta ja osaamista alalta, tulevaisuuden näkymiä ja itse lainan hakemisen tarkoitusta kuin yrityksen tämän hetkistä taloudellista tilaa tai sen kokoa. Siksipä lainaa yritykselle ilman vakuuksia voivat hakea erityisesti uudet ja kasvavat yritykset, jotka pyrkivät laajentamaan toimintaansa. Tietysti useat yritykset hakevat lainaa myös kattamaan yllättävät esimerkiksi taloustilanteen heikkenemisestä aiheutuvat menojen heilahtelut tai vaikkapa sääolosuhteiden aiheuttamat menot.

Nykyään yhä useammassa tapauksessa yritysten liiketoiminta tapahtuu pelkästään verkon välityksellä. Siksi yrityksen perustamiseen ja toiminnan käyntiin saamiseen ei enää tarvita kovinkaan suurta pääomaa. Tällaisissa tapauksissa kannattaakin kääntyä pienyritysrahoitukseen erikoistuneeseen toimijaan parhaan lainan saamiseksi.

Yritysrahoitus ilman vakuuksia

Missään nimessä edes pienen yrityslainan saaminen ei ole takuuvarmaa, vaan kaikki lainahakemukset arvioidaan lainan tarjoajan kriteereiden mukaisesti. Kooltaan pienemmät pikaluotot ovat usein vaatimuksiltaan vähäisempiä kuin esimerkiksi suuret pankit. Siitä huolimatta on olemassa tiettyjä asioita, joiden tulee olla kunnossa lainan saamiseksi.

Yrityksen taustalla työskentelevät henkilöt tai henkilö vaikuttaa tietysti suuresti lainan saamiseen. Vaikka lainan käyttötarkoitus onkin yrityksen toiminta, tarkistetaan yrityksen takana toimivan henkilön tiedot. Useimmissa tapauksissa tätä henkilöä pidetään eräänlaisena riskimittarina laina myöntämiselle. Positiivisesti vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi toimeentulon vakaus, aikaisempi kokemus alalta sekä kunnossa olevat luottotiedot. Negatiivisesti vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät, vanhat velat tai maksamattomat pikavipit, kulutusluotot ja muut lainat. Useimpien lainapalveluiden tapauksessa joudut toimittamaan myös henkilökohtaisia tiliotteita ja uita dokumentteja.

Säännöllinen kassavirta on myös yksi erittäin tärkeistä asioista. Riittävällä kassavirralla pystytään takaamaan se, että lainan lyhennykset ja muut kulut pystytään maksamaan ajallaan. Useat yritykset voivat tehdä voittoa vaikka koko tilikauden mittakaavassa, mutta kuitenkin kassavirta ei ole riittävän tiheä lainan tarjoajan näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että lainan tarjoaja ei saa rahoja takaisin sovitussa ajassa. Esimerkkejä tällaisista yrityksistä ovat esimerkiksi hyvin sesonkiluontoisesti toimintaa harjoittavat yritykset, joilla on tarvetta lainalle sesongin ulkopuolelle osuvana aikana vaikkapa varaston täydentämiseen. Joissakin tapauksissa voi kassavirran säännöllisyys olla tärkeämpi kriteeri lainan saamiselle kuin itse tilikauden voitto.

Myös yrityksen historia vaikuttaa siihen, kuinka hyvin yrityslainaa ilman vakuuksia saa. Vakavaraisesti jo pitkään toimineet yritykset pystyvät maksamaan lainan helposti takaisin. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että kyseessä on turvallinen ja luotettava kohde lainan myöntävälle taholle. Kannattaa pitää mielessä, että yritysten omistajien vaihdot ovat julkisia, eli lainan saamista ei pysty helpottamaan esimerkiksi ostamalla pitkään toimineen yrityksen ja aloittamalla uutta liiketoimintaa vanhan yrityksen nimellä.

Kolmas asia, mikä vaikuttaa siihen, kuinka hyvin lainaa pystyy saamaan, on liiketoimintasuunnitelma ja sen kattavuus ja toimivuus. Tämä on erittäin tärkeä kriteeri, jota katsotaan tarkasti eritysesti silloin, kun lainaa hakee uusi yritys, joka on vasta aloittamassa liiketoimintaa. Liiketoimintasuunnitelmasta tulee löytyä vähintään selkeä toteutusstrategia sekä hyvin etukäteen mietitty asiakkaiden kohderyhmä. Asiakaskohderyhmä ei myöskään saa olla liian suppea. Myös yrityksen toimiala vaikuttaa, sillä muuttuvissa trendeissä hyvin kestävä toimiala auttaa yritystä selviämään talouden ailahteluista. Tämä tietysti laittaa lainan saamisessa. Silloin sijoittajilla on pieni riski rahojen takaisin saamisessa, ja yritykselle lainaa saa helpommin ja todennäköisemmin. Yrityslaina uudelle yritykselle onkin helpompaa saada, kun liiketoimintasuunnitelma on kunnossa.

Suuret rahoitusyritykset katsovat usein numeroiden lisäksi myös muita tietoja. Siltikin menneiden tilikausien tilinpäätökset ja niiden tiedot, lainat muilta tahoilta ja esimerkiksi yrityksen työntekijöiden määrä kertovat paljon yrityksen taloudesta sekä takaisinmaksukyvystä. Kaikki nämä seikat heijastavat tietysti luotonantajan riskiin. Lainan edellytyksenä arvioidaan myös yrityksen tulevaisuuden laskelmia, joina voidaan käyttää esimerkiksi kasvutavoitteita sekä talousarvioita. Kannattaa siis ennen lainan saamista valmistautua keskustelemaan tarkasti yrityksen taloudesta. Yritykselle lainaa ilman luottotietoja on mahdollista saada, mikäli yrityksen talous on hyvässä kunnossa.

Yrityslainan korko

Yrityslainat käyttävät yleensä yksilöllistä korkoa. Tyypillisessä tilanteessa yrityslaina korko on väliltä 10 – 30 %. Vuosikoron suuruuteen vaikuttavat useat seikat, kuten lainan suunniteltu käyttötarkoitus, tehtyjen rahoituslaskemien realistisuus, mahdolliset yrityksen edellisten tilikausien tilinpäätökset, uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelma sekä Bisnoden yritysluokitus. Yritys, laina ja sen suuruus vaikuttavat suuresti lainan korkoon.

Yrityslaina netistä

Netin kautta on mahdollista hakea lainaa yritykselle jopa 1 000 000 € saakka. Avullamme pystyt hakemaan yrityslainaa nopeasti ja vaivattomasti. Netin kautta lainaa voi hakea ilmaisella lomakkeella. Laina yritykselle ei vaadi erillistä pääomaa, omaisuusvakuutta tai henkilötakaajia. Tämä riippuu tietysti paljon lainapalvelusta ja haettavan lainan summasta.

Vakuudetonta yrityslainaa voi nykyään hakea helposti netin kautta. Netin kautta haettavat yrityslainat ovat viime vuosien aikana kasvattaneet huomattavasti suosiota Suomessa. Tällaista lainaa voivat hakea kaiken kokoiset ja ikäiset yritykset, ja itse lainan hakemisen voi suorittaa helposti ja nopeasti netin välityksellä ilman aikaa kuluttavien paperitöiden tekemistä. Tämä onkin erittäin hyvä asia yrityksille, sillä viime vuosien tiukahko taloustilanne on johtanut siihen, että perinteiset pankit eivät enää myönnä yrityslainoja yhtä helposti kuin aikaisemmin. Useimmissa tapauksissa pankit vaativat lainoille suuret takaukset. Avullamme voit hakea pientä tai suurta yrityslainaa juuri sinulle parhaiten sopivalla maksuohjelmalla ja ehdoilla.


Viimeksi päivitetty 2024-03-08 Teemu Virtanen (Lainando)