Opintolainauudistus

Opintotuen uudistus lisäsi lainan nostajien määrää

Opintolaina on suosittu laina, jota myönnetään valtiontakauksella opiskelijoille. Opintotuen ja opintolainan rakenteeseen tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.8.2017. Kun ennen opintotukeen kuului oma asumislisä, siirtyvät kaikki opiskelijat tämän uudistuksen myötä yleisen asumistuen alle. Opintorahan määrää yhtenäistettiin siten, että nykyään opintorahaa saa nyt maksimissaan 250,28 € kuukaudessa. Korkeakouluopiskelijoille tämä tarkoittaa opintorahan alenemista, sillä ennen uudistusta opintorahaa sai kuukaudessa joko 303,19 € tai 336,76 €, riippuen siitä, milloin opinnot aloitti. Suurin muutos uudistuksessa tuli opintolainaan, sen määrää opintotuen kokonaisosuudesta kasvatettiin merkittävästi. Kun aikaisemmin suurimmalle osalle opiskelijoista lainan osuus oli 400 € kuukaudessa, muutettiin uudistuksen jälkeen summa 650 euroon kuukaudessa.

Opintolainan uudistus on oletetusti lisännyt opintolainojen suosiota. Opintolainojen yhteenlaskettu summa kasvoi huimat 490 miljoonaa euroa alle vuoden aikana. Kyseessä on uusi ennätyslukema opintolainojen määrälle. Lukemat selviävät Suomen Pankin julkaisemasta rahalaitoskatsauksesta. Kasvu opintolainoissa oli havaittavissa jo heti elokuussa, jolloin muutos tuli voimaan, ja opiskelijat pääsivät nostamaan syyslukukaudelle tarkoitetun lainaerän. Lainojen suosio kasvoi entisestään tammikuussa. Silloin opiskelijat pystyivät nostamaan kevätlukukauden lainaerän. Vuoden 2024 tammikuussa opiskelijat nostivat opintolainaa melkein 270 miljoonalla eurolla. Summa on kasvanut yli kaksinkertaisesti verrattuna edellisen vuoden tammikuuhun. Kokonaisuudessaan alle vuoden aikana opintolainojen yhteenlaskettu summa kasvoi 490 miljoonaa euroa. Kasvuvauhti opintolainoille on ollut hurjaa, tämän vuoden aikana kasvu on ylittänyt 22 prosentin vauhdin. Tammikuussa koko yhteenlaskettu opintolainojen summa eli opintolainakanta nousi yli kolmeen miljardiin euroon.

Kela tarjoaa opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opinnot vuoden 2014 elokuun jälkeen ja valmistuvat ajoissa hyvityksen, jossa Kela maksaa osan opintolainasta. Kun ennen uudistusta opintolainan osuus lainasta oli suurimmalle osalle opiskelijoista 400 €, on tuo summa nyt uudistuksen jälkeen 650 €. Tämä tarkoittaa sitä, että opintojen aikana opiskelijat pystyvät nostamaan lainaa yli 30 000 €.

Opintolaina on suosittu opiskelijoiden keskuudessa

Opintolaina on valtion takaama laina, jota voivat nostaa kaikki kriteerit täyttävät opiskelijat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulee olla oikeutettu saamaan joko aikuiskoulutustukea tai opintotukea. Korkeakouluopiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen valtiontakausta lainalle, vaan se tulee opintotuen mukana automaattisesti.

Pian syksyn lähestyessä monet uudet opiskelijat pääsevät hakemaan opintotukea sekä opintolainaa. Kun opintopaikka on varmistunut, voit hakea Kelan kautta opintotukea ja opintolainan valtiontakausta. Kun lainan takaus on myönnetty sinulle, pystyt hakemaan opintolainaa mistä tahansa pankista. Valtion myöntämä takaus on voimassa korkeintaan 30 vuoden ajan ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Opintolainan saamiseen vaikuttaa muutama asia. Jos esimerkiksi aikaisempi opintolaina on jäänyt maksamatta ja on perinnässä, ei uutta lainaa ole silloin mahdollista nostaa. Aikaisemmin maksuhäiriömerkintä esti opintolainan saamisen, mutta nyt viime vuonna voimaan astuneen uudistuksen myötä maksuhäiriömerkintä ei enää estä opintotuen valtiontakauksen saamista. Kun valtiontakaus on saatu lainaa varten, tarvitaan pankilta vielä rahoituspäätös. Rahoituspäätökseen vaikuttavat asiakkaan tiedot, kuten asiakashistoria, aikaisemmat lainat sekä maksuhistoria aikaisempien lainojen kanssa.

Opintolainan korko on perinteisesti matala

Opintolainan kohdalla korkokulut ovat yleensä erittäin matalat. Periaatteessa opintolainan korko on neuvoteltavissa pankin kanssa, mutta käytännössä erot eri pankkien tarjoamien opintolainojen välillä ovat kuitenkin pieniä. Lainan viitekorolla tarkoitetaan sitä korkotyyppiä, johon laina sidotaan. Tyypillisesti viitekorkona käytetään joko 12, 6 tai 3 kuukauden Euriboria. Euribor-korko noteerataan aina päivittäin, ja korot ovat samoja kaikille pankeille. Osa pankeista saattaa tarjota ns. Prime-korkoja, joiden suuruus vaihtelee pankista riippuen. Lainamarginaalilla taas tarkoitetaan pankin ottamaa voittoa. Viitekorko muuttuu lainan aikana, mutta lainamarginaali pysyy samana koko lainan ajan. Korkojen lisäksi kannattaa opintolainaa hakiessa kiinnittää huomiota myös esimerkiksi pankin lainasta perimiin kuluihin. Tällaisia maksuja saattavat olla esimerkiksi nostokulu sekä lyhennyskulu.