Säästämällä miljonääriksi

Säästämällä miljonääriksi

Säästämällä on mahdollista kerätä jopa miljoonan euron summa ennen eläkeikää, kunhan vain säästämisen aloittaa tarpeeksi aikaisin ja sijoittaa rahat oikein. Harvat uskovat, että miljonääriksi pääsee niinkin helposti kuin vain säästämällä muutaman euron joka päivä. Se saattaa kuulostaa uskomattomalta, mutta on kuitenkin totta. Seuraavassa tarkastelemme tavoitteellista säästämistä.

Asiantuntijat suosittelevat säästämisen aloittamiseen tavoitteen ja aikataulun asettamista. Otetaan tällä kertaa tavoitteeksi miljoonan euron säästäminen eläkeikään mennessä. Jos säästämisen aloittaa nuorena, on aikaa säästämiselle noin 40 vuotta.

Tarkastelemme esimerkkiä, jossa joka päivä laitetaan säästöön 5 €. 5 € ei kuulosta kovin suurelta summalta rahaa. Sillä saa tuskin nykyään ostettua edes lounasta. Kuukaudessa se tekee 150 €, vuoden mittaan säästöön kertyy 1 825 €. Jos säästämisen aloittaa tarpeeksi nuorena, kertyy tästä kuitenkin melkoinen potti. 40 vuodessa ilman korkoa säästössä on yhteensä 72 000 €. Pelkästään pankkitilillä tällaista summaa rahaa ei tietenkään kannata pitää, vaan rahat kannattaakin sijoittaa johonkin hieman korkeamman tuoton sijoitusmuotoon, kuten esimerkiksi rahastoihin tai osakkeisiin.

Se, päästäänkö miljoonan euron tavoitteeseen, riippuu hyvin paljon siitä, kuinka korkean koron säästetylle rahalle onnistuu saamaan. Tämä onkin vaikein osuus sijoittamisesta. Korkotuottojen tarkka ennustaminen 40 vuoden ajalle tulevaisuuteen on nimittäin mahdotonta.

Tarkastellaan aluksi osakesijoittamista indeksien muodossa. Helsingin pörssin OMXH-indeksi kuvaa kaikkien Helsingin pörssiin listattujen osakkeiden kehitystä. Se kertoo siis yleisen suunnan osakkeiden arvon kehittymisessä. Indeksin arvo oli sen aloitushetkellä joulukuussa vuonna 1990 1000, ja 27 vuoden jälkeen eli joulukuussa 2017 oli arvo noin 9500. Tästä voidaan laskea, että 27 vuoden aikana indeksi arvo on kasvanut noin 8,70 % vuosittain.

Pyöristetään tämä tuotto 9 %:iin ja tarkastellaan aikaisemmin valittua 40 vuoden säästämisen aikaväliä. Otetaan huomioon myös verot, eli vähennetään tuotoista 30 prosentin pääomatulovero. Tällöin säästäjä saa vuodessa 6,7 prosentin tuoton sijoitukselle. Tämä tuotto yhdistettynä 5 € päivittäiseen säästöön kasvaa 40 vuoden aikana suunnilleen 360 000 euroon. Ilman koron vaikutusta summa oli aikaisemmin mainittu 72 000 €. Ero näiden kahden luvun välillä on valtava. Lukujen valtavan eron syynä on korkoa korolle -ilmiö, joka kasvattaa lopullista pottia sitä suuremmaksi, mitä pidemmäksi säästöaika ja korko nousevat. Samalla korkotuotolla ja 14 €:n päivittäisellä summalla päästäisiin tavoitteena olleeseen miljoonan euron pottiin.

Jotta 5 € päivässä säästämällä haluaa päästä miljoonaan euroon, tulisi silloin säästölle saada yli 10 prosentin vuosittainen tuotto. Tämä on korkea korkotuotto, jonka saavuttaminen 40 vuotena putkeen tuskin onnistuu keneltäkään.

Sijoittamista kannattaa tietysti hajauttaa, esimerkiksi sijoittamalla myös muiden maiden osakkeisiin. Vertailukohtana Helsingin pörssin OMXH-indeksille voidaan ottaa yhdysvaltalainen Standard & Poor’s 500 eli S&P 500 -indeksi, jossa on mukana 500 suurinta yritystä, jotka ovat listattuna NYSE tai NASDAQ -pörsseihin. Vuodesta 1970 lähtien indeksin vuosittainen mediaanikasvu on ollut 11,86 %. Indeksin kasvu kielii Yhdysvaltojen vahvasta talouskasvusta.

Kuinka realistinen säästötavoite on?

5 tai 14 euron päivittäinen säästäminen on suurimmalle osalle realistisia tavoitteita. Tämä riippuu kyllä hyvin pitkälti tulotasosta ja yleisesti henkilökohtaisesta taloustilanteesta. Korkotuotolle esimerkissä on käytetty pitkän aikavälin keskiarvoa. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään takeita, että talous jatkaa kasvuaan ja että indeksi kehittyy samaan malliin. 9 % vuosikorko on korkea, mutta ei kuitenkaan mahdoton tavoite.

Säästäminen kannattaa aloittaa nuorena

Ainoastaan nuorilla on aikaa säästää rahaa 40 vuotta. Usein nuoret eivät kuitenkaan ole kiinnostuneita pitkän aikavälin tavoitteellisesta säästämisestä. Useimmin säästöjen kohteena on jokin välittömämpi tavoite, kuten mopon, moottoripyörän tai vaikkapa auton hankkiminen. Mitä aikaisemmin säästämisen aloittaa, sitä paremmassa asemassa on. Jos 5 € päivässä sijoittamisen aloittaa vasta 50-vuotiaana, jää silloin säästämiselle aikaa suunnilleen 13 vuotta. Aikaisemmin käytetyllä 6,7 % vuosittaisella korolla loppusummaksi tulisi 37 000 €. Jotta miljoonan tavoitteeseen päästäisiin, tulisi silloin päivässä säästöön laittaa reilusti yli 13 €, mikä ei normaalituloiselle ole enää kovinkaan realistisen kuuloinen summa.

Säästäminen kannattaa aina

Erityisesti nuorten kohdalla raha on varmasti paljon hauskempaa tuhlata kuin laittaa säästöön käytettäväksi hamaan tulevaisuuteen 40 vuoden päästä. Pitkän tähtäimen ajattelu kuitenkin kannattaa, etenkin kun otetaan huomioon se tosiasia, että nykyisten parikymppisten jäädessä eläkkeelle eläkkeen summaa on varmasti alennettu, ja eläkeikää nostettu moneen otteeseen.

Teemu Virtanen
Teemu Virtanen
Teemulta löytyy kokemusta pikavippialalta jo lähes kuuden vuoden verran. Teemu on seurannut alaa tiiviisti ja kirjoittanut artikkeleita eri alan julkaisuihin. Teemun tavoitteena on tuoda alalle läpinäkyvyyttä ja auttaa ihmisiä löytämään heille sopiva laina.

Suomen työllisyysaste voimakkaassa nousussa

Suomen työllisyysaste on nousussa

Suomen työllisyysaste on tuoreen tutkimuksen mukaan noussut. Kesäkuussa 2018 Suomesta löytyi lähes 100 000 työllistä enemmän verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Työllisyysaste nousi 71,9 prosenttiin. Tämä luku on erittäin lähellä hallituksen tavoitetta, joka on 72 prosentin työllisyyden saavuttaminen vuoden 2019 aikana. Useat asiantuntijat olivat sitä mieltä, että tuo tavoite olisi saavuttamattomissa, mutta uusin tutkimus antaa kuitenkin toivoa tuon tavoitteen täyttymisestä.

Pelkästään vuoden 2018 alkupuoliskolla työpaikka on löytynyt 50 000 uudelle työntekijälle. Koko vuoden mittaisen tarkastelu jakson aikana työllisten lukumäärä kasvoi 99 000 henkilöllä. Luvut kuulostavat suurilta, ja suuri osa arvelikin lukujen johtuvan erilaisista tilastollisista häiriöistä, kuten esimerkiksi yhden tunnin viikossa töitä tekevän laskemisen työlliseksi, tai muusta vastaavasta. Tämä ei kuitenkaan näyttäisi pitävän paikkaansa, sillä kaiken kaikkiaan 70 % uusista työpaikoista on vakituisia ja täysipäiväisiä työpaikkoja. Jäljelle jäävästä 30 %:sta puolet on määräaikaisia täysiaikaisia työpaikkoja ja loput taas osa-aikaisia määräaikaisia työpaikkoja.

Vaikka työllisten määrä onkin kasvanut, ei sama vauhti ole näkynyt työttömyysasteen pienenemisessä. Suuri osa tutkimuksessa tarkastelluista uusista työllisistä onkin tullut työvoiman ulkopuolelta, kuten esimerkiksi opiskelemasta. Työvoiman ulkopuolisia henkilöitä ei tilastoissa lasketa työllisiksi eikä työttömiksi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kun joku työvoiman ulkopuolelta työllistyy, laskee työttömyysaste vaikka yhtään työtöntä ei ole palkattu uusiin töihin. Uusista työllisistä 42 % oli aikaisemmin työttömiä.

Työllisten kokonaismäärä Suomessa on tällä hetkellä noin 2,67 miljoonaa. Työllisyysluvut eivät pitkään aikaan ole näyttäneet näin hyvältä, viimeksi luku on ollut näin korkea vuoden 1990 aikana. Tuona vuonna Suomen väkiluku oli kuitenkin nykyistä pienempi, eli työllisyysprosentti jää vielä hieman vuoden 1990 tasosta. Kesäkuussa 2018 työttömiä löytyi yhteensä noin 200 000, työttömyysasteen ollessa 7,2 %. Työttömyysaste on laskenut koko maassa. Te-keskuksien mukaan työnhakijoita on vähemmän maan jokaisessa te-keskuksessa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Suurimmat parannukset työllisyydessä on nähty Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla. Myös avointen työpaikkojen määrä on kasvanut kaikkialla maassa pois lukien Lappi sekä Pohjois-Pohjanmaa.

Työllisyyslukujen parantuminen johtuu suurimmalta osin talouden noususuhdanteesta. Suomen talous on kasvanut vuodesta 2016 saakka, ja viime vuoden aikana talouden kasvu kiihtyi edellisvuoteen verrattuna. Talouskasvussa tavoite oli asetettu kolmeen prosenttiin. Tuohon tavoitteeseen ei aivan päästy, sillä BKT kasvoi vuonna 2017 2,8 prosenttia. Talouskasvun suuri aikaansaaja on tällä hetkellä hyvin toimiva vienti, joka on seurausta maailmantalouden tilanteesta. Talouskasvu on ollut vahvaa koko EU:ssa, ja tämä on näkynyt myös EU:n laajuisena kasvuna työllisyydessä. Työttömyysluvut ovat useassa maassa jo painuneet alemmas, kuin mitä ne olivat ennen vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä. Työttömyyslukujen laskemisessa Suomi ei ole kuitenkaan onnistunut yhtä hyvin kuin muut EU-maat.

Näyttäisi vahvasti siltä, että työttömyys alkaa lähestyä rakenteellista tasoa. Rakenteellinen työttömyys tarkoittaa sitä, että työttömyys ei vähene, vaikka samaan aikaan vallitsisi pula työvoimasta. Suomen Pankin tekemässä arviossa tähän asti havaitun työttömyyden laskun olleen suhdanneriippuvaista, eikä rakenteellisen työttömyyden osuus siis ole vähentynyt. Suomen rakennetyöttömyys liikkuu arviolta noin 7 – 8 prosentissa. Useat yritykset ovat kertoneet rekrytointivaikeuksista kaikkien päätoimialojen alueella, vaikka työpaikkoja onkin tarjolla entistä enemmän. Suomen tilastokeskus arvioi Suomessa olevan tällä hetkellä noin 200 000 työtöntä, kun taas työ- ja elinkeinoministeriön laskutavan mukaan työttömiä on kaiken kaikkiaan 270 000.

Pelkästään talouskasvun ansiota työllisyystilanteen parantuminen ei kuitenkaan ole, sillä muihin pohjoismaihin verrattuna Suomen talouskasvu on ollut nopeampaa. On siis todennäköistä, että hallituksen ajamat työmarkkinareformit ja kiky-sopimus ovat vaikuttaneet työllisyyden kasvuvauhtiin.

Juha Koronen
Juha Koronen
Juha on pikavippialan asiantuntija, joka on kirjoittanut artikkeleita ja seurannut alaa jo viimeisen kuuden vuoden ajan. Hän on erikoistunut pikavippeihin ja kulutusluottoihin ja hänen tavoitteenaan on auttaa ihmisiä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa sopiva laina.

10 yleistä virhettä lainoihin liittyen

10 yleistä virhettä lainoihin liittyen

Lainoissa on usein paljon eroja, ja lainaa haettaessa voit säästää satoja tai jopa tuhansia euroja kun vältät nämä yleiset virheet, joita ihmiset tekevät lainoja haettaessa.

1.      Lainavertailun unohtaminen

Tämä on ehdottomasti yleisin virhe, jonka ihmiset tekevät. Eroja löytyy niin yksittäisten  lainojen väliltä kuin myös eri lainatyyppien väliltä. Siksi onkin erittäin tärkeää valita aluksi omaan tarpeeseen parhaiten sopiva lainatyyppi. Kertalaina on hyvä vaihtoehto silloin, kun laina aiotaan käyttää yhteen isoon hankintaan. Joustoluotto sen sijaan taas toimii hyvänä hätävarana, tai silloin, kun lainan tarve on jatkuvaa. Voit esimerkiksi nostaa joustoluottotililtä kuukausittain kaipaamasi lainan.

2.      Lainatarjouksia ei haeta kaikkialta

Usein ajatellaan, että laina kannattaa ottaa pankista. Pankkien lisäksi on kuitenkin olemassa lukuisia muitakin lainapalveluita, joista on mahdollista saada lainoja kilpailukykyiseen hintaan. Pankista on mahdollista saada edullinen laina erityisesti silloin, kun hakija on nuori, tai silloin, kun on ollut pankin asiakkaana kauan. Pankista saatu lainatarjous kannattaa kuitenkin aina kilpailuttaa netissä. Netissä toimivat lainapalvelut pystyvät nimittäin kilpailemaan pankkien kanssa pitämällä kiinteät kulut alhaalla ja keskittymällä pelkästään tietyn tyyppisiin lainoihin.

3.      Lainan kulujen huomiotta jättäminen

Lainojen markkinointi saattaa joskus olla harhaanjohtavaa, joskin erityisesti viime vuosien aikana markkinointi on mennyt parempaan suuntaan. Lainojen markkinoinnissa saatetaan mainita korko kuukausikorkona eikä vuosikorkona, ja lainoista saatetaan jättää esimerkiksi nostopalkkio tai kuukausittainen tilinhoitokulu mainitsematta. Nykyään laki vaatii, että kaikista lainoista on aina ilmoitettava todellinen vuosikorko, josta ilmenee kaikki lainaan sisältyvät kustannukset.

Kun haet lainaa, kannattaa silloin käyttää lainalaskuria. Lainalaskureista tulisi löytyä kattava selvitys lainan kuluista. Tarkasta, että kaikki kulut on otettu huomioon laskurissa.

4.      Liian pitkän takaisinmaksuajan valinta

Usein lainaa haettaessa hakija pystyy itse valitsemaan laina-ajan. Pitkä takaisinmaksuaika lainalle saattaa houkutella lainanhakijaa, sillä sen ansiosta kuukausittaisen lyhennyksen summaa saadaan pienennettyä.

Mitä pidempi takaisinmaksuaika lainalla on, sitä suuremmiksi lainan kokonaiskustannukset kasvavat. Eli kannattaa siis valita takaisinmaksuaika sellaiseksi, että lainan pystyy maksamaan takaisin niin nopeasti kuin suinkin, kuitenkin siten, että lainan kuukausittaiset lyhennykset eivät rasita kuukausittaista taloutta liikaa.

5.      Epäselvä käsitys omasta rahatilanteesta

Erityisesti silloin, kun kaivataan pikavippiä tai pikalainaa, tulee lainahakemus joskus täytettyä nopeasti, ilman sen suurempia miettimättä. On kuitenkin tärkeää, että omasta taloustilanteesta on olemassa hyvä käsitys. Kun haet lainaa, on silloin tärkeää ajatella oman talouden kestävyyttä pitkällä tähtäimellä. Lainan takaisinmaksusta kannattaa myös aina tehdä suunnitelma.

Pitkän takaisinmaksuajan lisäksi lainaa otettaessa saatetaan esimerkiksi ottaa lainaa enemmän kun sillä hetkellä tarvitaan, pelkästään siksi että lainaa on mahdollista saada. Ennen lainan hakemista kannattaa aina miettiä sitä, kuinka lainan lyhentäminen vaikuttaa omaan talouteen pitkässä juoksussa.

6.      Huolimattomuusvirheet lainahakemuksessa

Tuliko tekemäsi lainahakemus takaisin hylättynä, vaikka mielestäsi täytit kaikki lainan saamiseen vaaditut kriteerit? Tällaisissa tapauksissa syynä hylkäykselle saattaa olla huolimattomasti täytetty lainahakemus.

Usein lainahakemuksissa pyydetään lainan hakijaa tekemään selvitys varallisuudesta ja tuloista. Tähän kohtaan lainahakemuksesta kannattaa panostaa, ja selvityksen tulee olla mahdollisimman huolellinen.

Jos selvitys on suuripiirteinen tai numerot eivät vakuuta lainan käsittelijää, tulee lainahakemus yleensä takaisin hylättynä. Lainahakemuksen täyttämiseen kannattaakin siis paneutua huolella.

7.      Laina jätetään hakematta koska vakuuksia ei löydy

Usein ajatellaan, että lainaa ei ole mahdollista saada, jos ei löydy olemassa olevaa omaisuutta vai vakuutta lainalle. Lainaa on mahdollista kuitenkin saada myös täysin ilman vakuuksia.

Jos lainalle ei ole vakuuksia, kannattaa silloin etsiä lainoja erityisesti netissä toimivista lainapalveluista. Pikavippejä ja kulutusluottoja on mahdollista nostaa jopa 60 000 € saakka ilman vakuuksia.

8.      Laina jätetään hakematta maksuhäiriömerkinnän takia

Nykyään laina on mahdollista saada myös silloin, kun tiedoista löytyy maksuhäiriömerkintä. Erityisesti sellaisissa tapauksissa, kun maksuhäiriömerkintöjä on ainoastaan yksi, ja hakijalta löytyy säännölliset tulot, on lainan saaminen mahdollista. Suomeen saattaa tulevaisuudessa tulla myös positiivinen luottorekisteri, jonka avulla kuluttajien on helpompaa osoittaa oma maksukyky.

9.      Laina jätetään hakematta, koska tuloja ei ole

Netistä löytyy nykyään lainapalveluita, joista on mahdollista saada pieniä lainoja myös ilman säännöllisiä tuloja. Ilman tuloja ei tietystikään ole mahdollista ottaa suurta lainaa, mutta pienen lainan ottaminen on mahdollista ilman säännöllisiä tuloja.

10.  Takaisinmaksusopimuksen noudattamatta jättäminen

Isoin virhe, jonka lainan ottanut voi tehdä, on lainan takaisinmaksusopimuksen noudattamatta jättäminen. Tästä syntyy helposti maksuhäiriömerkintä, jonka johdosta elämä vaikeutuu merkittävästi. Useat lainapalvelut tarjoavat esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai muita ohjelmia, joiden avulla lainan takaisinmaksuun on mahdollista saada helpotusta.

Tommi Mäkinen
Tommi Mäkinen
Tommi on toiminut finanssialalla neljän vuoden ajan. Hän seuraa tiiviisti alan kehitystä ja kirjoittaa artikkeleita finanssialaan liittyen. Tommi pyrkii teksteillään avaamaan laina-alan toimintaa ja pyrkii aina auttamaan kuluttajia löytämään parhaiten heille sopivan rahoitusratkaisun.

Pikavipeille markkinointikielto?

Pikavippien markkinointiin tulossa todennäköisesti muutoksia

Pikavippien markkinointi tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa. Osa kansanedustajista on ajamassa pikavipeille markkinointikieltoa. On todennäköistä, että lain läpi mennessä pikavippien markkinointi kiellettäisiin kokonaan, tai että siihen tehtäisiin merkittäviä rajoituksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen on ollut lakialoitteen takana. Aloitteen allekirjoitti kaiken kaikkiaan 121 kansanedustaa. Allekirjoittaneiden joukosta löytyi jäseniä kaikista yhdeksästä puolueesta, jotka eduskunnassa ovat tällä hetkellä edustettuna. Eduskunnassa on yhteensä 200 kansanedustajaa, ja jos jo tässä vaiheessa aloitetta tukee yli sata heistä, näyttää aloitteen läpi meneminen tulevaisuudessa hyvin todennäköiseltä.

Lakialoitteessa esitetään vakuudettomien korkeariskisten kulutusluottojen markkinoinnin kieltämistä. Tällaisia lainoja ovat esimerkiksi pikavipit.

Aloitteen alkuunpanijan Satosen mukaan kiellon tarkoituksena on estää erityisesti heräteostona otettavien lainojen ottaminen. Taustalla on halu hillitä kuluttajien ylivelkaantumista ja estää pikavippikierteeseen joutumista. Suomessa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 375 000 ihmistä, jonka tiedoista löytyi maksuhäiriömerkintä.

Pikavippejä ja kulutusluottoja on viime vuosien aikana markkinoitu aktiivisesti niin televisiossa, kaduilla kuin myös netissäkin. Tämä suuri näkyvyys on varmasti edesauttanut kansanedustajien kiinnostusta asiaan.

Tällä hetkellä ainakin Hollannissa pikavippien markkinointi on kielletty. Hollannissa kielto astui voimaan vuonna 2017. Yhdysvalloissa pikavippien markkinointia ei ole rajoitettu, mutta esimerkiksi Google on asettanut omia rajoituksia pikavippien markkinointiin liittyen.

Suomessa kaikki pikavippejä tarjoavat yritykset joutuvat rekisteröitymään Etelä-Suomen aluehallintaviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin. Näin yritysten toimintaa pystytään valvomaan tehokkaasti. Sitä kautta myös markkinointikieltoa voitaisiin ylläpitää.

Miten lakialoite muuttaa markkinointia?

Tässä vaiheessa kun kyseessä on lakialoite, ei lain tarkasta sisällöstä ole minkäänlaista tietoa. Lopullinen laki voi olla totaalinen kielto pikavippien markkinoinnille, tai sillä saatetaan esimerkiksi säätää missä medioissa pikavippejä saa markkinoida ja kuinka markkinointia saa kohdentaa.

Todennäköistä on, että lopputuloksena on jonkinasteinen rajoitus markkinointiin täyskiellon sijaa. Saman tyyppinen lainsäädäntö koskee esimerkiksi alkoholin ja tupakan markkinointia. Alkoholia saa markkinoida joissain yhteyksissä tarkkojen sääntöjen mukaan. Tupakan markkinointi taas on kielletty kokonaan. Lopullisen pikavippejä koskevan lain sisällöstä tullaan varmasti saamaan tietoa vielä kuluvan vuoden aikana.

Pikavipeissä on jo rajoituksia laissa

Pikavippien ja pikalainojen tarjonta aloitettiin suomessa vuonna 2005. Heti lainatyypin markkinoille tulon jälkeen niiden suosio suorastaan räjähti käsiin. Ensimmäisten vuosien aikana pikavippien markkinoinnissa tai tarjoamisessa ei käytetty minkäänlaisia rajoituksia, sillä kyseessä oli täysin uusi lainatuote, ja välillä meno muistutti villiä länttä. Tuohon aikaan pikavipin sai helposti otettua vaikka keskellä yötä näppärästi tekstiviestin avulla.

Pikavippejä koskeva lainsäädäntö otti aikansa ennen valmistumistaan vuonna 2013. Silloin voimaan astui laki, joka asetti pienlainoille korkokaton. Tämä vaikutti suuresti pikavippien markkinoihin, ja ylihinnoitellut tarjoajat joutuivat laskemaan hintojaan merkittävästi. Ennen lain astumista voimaan pikavippien todellinen vuosikorko saattoi nousta jopa yli 1 000 prosenttiin.

Nykyinen pikavippejä ja muita alle 2 000 € suuruisia lainoja koskeva korkokatto on viitekorko plus 50 prosenttiyksikköä. Samalla laissa säädetään myös siitä, kuinka lainanantajien tulee tarkastaa lainaa hakevien luottokelpoisuus sekä siitä, että lainojen yhteydessä tulee esittää lainan todellinen vuosikorko selkeästi.

Markkinointikiellon vaikutukset pikavippiyhtiöille

Markkinointikielto tulee huonona uutisena kaikille uusille rahoitusyhtiöille. Markkinoille on vaikeampi päästä, kun ei voi käyttää hyväksi mitään markkinointikanavia. Alalla jo pitkään toimineille ja paikkansa vakiinnuttaneille yrityksille taas markkinointikielto tuskin tulee vaikuttamaan kovinkaan merkittävästi. Nämä yritykset saattavat jopa hyötyä markkinointikiellon voimaan tulosta, sillä näin kilpailu alalla tulee todennäköisesti vähentymään. Kiellon todelliset merkitykset tulevat kuitenkin esille vasta lain tultua voimaan, ja riippuvat pitkälti lain sisällöstä.

Juha Koronen
Juha Koronen
Juha on pikavippialan asiantuntija, joka on kirjoittanut artikkeleita ja seurannut alaa jo viimeisen kuuden vuoden ajan. Hän on erikoistunut pikavippeihin ja kulutusluottoihin ja hänen tavoitteenaan on auttaa ihmisiä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa sopiva laina.

Mobiilimaksut ja Apple Pay

Apple Pay ja kilpailevat mobiilimaksut

Viimeisin trendi ostosten maksupuolella on ehdottomasti mobiilimaksut. Useat eri tahot ovat kehitelleet erilaisia versioita tästä uuden tyyppisestä maksutavasta. Isoista kansainvälisistä teknologiayrityksistä Apple, Google sekä Samsung ovat kehittäneet oman järjestelmän. Mikä sitten on tämä mobiilimaksu, josta kaikki puhuvat? Käytännössä sillä tarkoitetaan matkapuhelimella suoritettavaa maksamista. Tosin yhä useammat palvelut tukevat myös esimerkiksi verkkoon kytketyn kellon tai aktiivisuusrannekkeen avulla maksamista. Matkapuhelimet ja muut kannettavat laitteet soveltuvat maksamiseen hyvin siitä puolesta, että useimmat meistä kantavat nykyään mukana kyseistä laitetta aina. Lisäksi suurimmasta osasta laitteista löytyy näppäimistö, jonka avulla voidaan esimerkiksi syöttää vahvistuskoodi järjestelmään. Lisäksi puhelimista löytyvää sormenjälkitunnistinta voidaan myös käyttää varmennuksessa.

Mobiilimaksuissa käytetään usein hyväksi NFC-tekniikkaa. Tekniikan nimi tulee sanoista ”Near field communication”. Kyseessä on liuta kommunikaatioprotokollia, joiden avulla kaksi elektronista laitetta saadaan kommunikoimaan keskenään silloin, kun laitteet tuodaan toistensa lähelle. NFC toimii, kun laitteet ovat 4 cm päässä toisistaan. Useat suomalaiset kuluttajat ovatkin jo varmaan kokeilleet tekniikkaa, sillä useimmat uusista pankki- ja luottokorteista valmistetaan sisäänrakennetulla NFC-sirulla. Mobiilimaksuissa käytetään hyväksi samaa tekniikkaa, niiden tapauksessa NFC-siru sijaitsee puhelimessa tai vaikkapa älykellossa.

Apple Pay on toiminut Suomessa jo kohta vuoden verran

Yksi suosituista mobiilimaksamisen keinoista on yhdysvaltalaisen Applen kehittämä Apple Pay, joka toimii kaikissa uusimmissa iPhoneissa sekä Apple Watcheissa. Maksutavan avulla pystyy maksamaan ostoksia niin normaaleissa kaupoissa kuin myös netin kautta. Suomessa palvelu lanseerattiin viime vuoden lokakuussa. Toistaiseksi sitä tukevia pankkeja ei ole kovin montaa, suomalaisista pankeista Nordea tukee järjestelmää, ja sen lisäksi voit käyttää sitä myös St1-luottokortin kanssa, sekä eurooppalaisten Edenred sekä N26 -pankkien kanssa. Tuettuja laitteita ovat kaikki Applen iPhonet mallista 6 ylöspäin sekä kaikki Apple Watchit.

Toiminnaltaan Apple Pay muistuttaa hyvin paljon pankkien tarjoamia mobiilimaksusovelluksia. Näitä löytyykin markkinoilta jo muutamia, kuten esimerkiksi Nordean Pay, Danske Bankin MobilePay, S-Mobiili sekä OP Pivo. Asiantuntija-arvioiden mukaan Apple tulee valtaamaan mobiilimaksujen markkinat sekä Suomessa että myös muualla maailmassa.

Apple Pay toimii ostosten maksamiseen kaikissa kaupoissa, josta löytyy lähimaksuja tukeva maksupääte. Suurimmasta osasta suomalaisista kaupoista tämä jo löytyykin. Maksun suorittaminen tapahtuu siten, että puhelin viedään maksupäätteen viereen, ja tämän jälkeen maksu hyväksytään puhelimesta. Lähimaksukorteissa käytetään tällä hetkellä 25 € rajaa ostoksille. Apple Pay ja muut mobiilimaksujärjestelmät tukevat myös tätä kalliimpia ostoksia, sillä niiden kanssa maksu vahvistetaan vielä erikseen joko sormenjälkeä tai pin-koodia hyväksi käyttämällä.

Myös verkossa ostosten maksaminen Apple Payn avulla onnistuu, jos vaikka verkkokauppa on ottanut kyseisen maksutavan valikoimiinsa. Verkkomaksut suoritetaan valitsemalla Apple Pay maksutavaksi. Saat puhelimeesi ilmoituksen maksusta, ja pystyt kuittaamaan maksun sormenjälkitunnistimen avulla.

Kun Apple Pay tuli markkinoille, ei sitä hyväksytty maksuihin vielä kovin monessa paikassa. Hesburger, Wolt sekä Easy Park olivat tekniikan ensimmäisenä hyväksyvät kauppapaikat. Siitä valikoima on kasvanut merkittävästi, sillä nykyään kyseistä maksutapaa voi käyttää K-kaupoissa, S-marketeissa, Sokoksella, R-kioskilla, Salessa, Lidlissä sekä useissa muissa kaupoissa.

Mobiilimaksujen tulevaisuus

Tekniseltä toteutukselta Apple Pay ei ole mitenkään erikoinen kilpailijoihin verrattuna. Mikä tekee siitä kuitenkin merkittävän tekijän mobiilimaksun saralla on se, että kyseessä on ensimmäinen Applen puhelimilla toimiva mobiilimaksujärjestelmä. Eri pankkien ja teknologiayritysten mobiilimaksut ovat tähän mennessä tukeneet pelkästään Android-puhelimia. Apple on halunnut rajata puhelimista löytyvän NFC-sirun käytön pelkästään omaan käyttöönsä. Tästä yhtiö on kuitenkin todennäköisesti luopumassa lähivuosien aikana, eli tulevaisuudessa iPhonen käyttäjät pystyvät todennäköisesti käyttämään haluamaansa mobiilimaksusovellusta puhelimessa.

Apple Payn mukana suuri joukko uusia käyttäjiä saa käyttöönsä mobiilimaksujen mukanaan tuomat edut. Suomessa Applella on tällä hetkellä noin 27 % osuus mobiilimarkkinoista, eli kyseessä on merkittävä määrä ihmisiä, joille avautuu uusi maksutapa.

Apple on samalla myös ensimmäinen suurista teknologiayrityksistä, joka tuo mobiilimaksun Suomen markkinoille. Myös Google sekä Samsung omaavat mobiilimaksujärjestelmät, mutta niitä ei kuitenkaan ole vielä julkaistu Suomen markkinoille. Odotettavissa on kuitenkin, että molemmat näistä järjestelmistä tulevat lähivuosien aikana myös Suomen markkinoille.

Tommi Mäkinen
Tommi Mäkinen
Tommi on toiminut finanssialalla neljän vuoden ajan. Hän seuraa tiiviisti alan kehitystä ja kirjoittaa artikkeleita finanssialaan liittyen. Tommi pyrkii teksteillään avaamaan laina-alan toimintaa ja pyrkii aina auttamaan kuluttajia löytämään parhaiten heille sopivan rahoitusratkaisun.

Kuinka tienata ylimääräistä rahaa kotoa käsin?

Kuinka tienata ylimääräistä rahaa?

Internet on tuonut mukanaan useita etuja, ja samalla se on muuttanut maailman toimintamallia usealla eri elämän osa alueella. Internetin yleistymisen myötä on avautunut esimerkiksi uusia mahdollisuuksia rahan tienaamiseen. Perinteisten palkkatöiden rinnalle onkin viime vuosien aikana noussut niin sanottu Gig economy, joka suomentuu muotoon keikkatalous, keikkatyöt tai osa-aikatyöt. Idea on se, että omaa erikoisosaamista myydään yhden työntekijän sijaan usealle eri asiakkaalle. Siinä esimerkiksi osaava web-suunnittelija pystyy myymään palveluitaan usealle eri asiakkaalle sen sijaan, että olisi pelkästään yhdessä yrityksessä töissä. Gig economyn etuihin kuuluvat joustavuus ja vapaus työskennellä lähestulkoon missä tahansa. Haittapuoliin voidaan laskea esimerkiksi työmarkkinoiden epävakauden ja kokopäivätyön mukanaan tuomien etujen puutteen. Kevyempänä versiona ilmiöstä on havaittavissa sekoitus kahta ääripäätä. Nykyään useat ihmiset tekevät kokopäivätyön ohella erilaisia pieniä töitä, joiden avulla on mahdollista kartuttaa hieman ylimääräistä rahaa. Kokosimme listan ideoista, joiden avulla myös sinä pystyt saamaan lisätuloja.

Kotoa käsin tehtävät työt soveltuvat erityisen hyvin vaikkapa kotiäideille, opiskelijoille sekä vasta työttömäksi jääneille. Listaltamme löytyy vaihtoehtoja eri kokemusta omaaville ihmisille. Sinun ei tarvitse olla ekspertti missään, jotta voit tienata rahaa kotoa käsin.

Nettikaupan pyörittäminen

Netin myötä kaupankäynti on siirtynyt yhä enenevissä määrin tavarataloista nettikauppoihin. Nettikaupan perustaminen on melko helppoa, ja toimintaa voi pyörittää mistä tahansa. Sivujen suunnitteluun voi käyttää saatavilla olevia ilmaisia ohjelmia, joiden avulla myös vasta-alkajat pystyvät luomaan näyttäviä sivustoja. Työläimpiä vaiheita verkkokaupan perustamisessa ovat yrityksen perustaminen sekä itse tuotteiden hankkiminen. Tuotteiden hankkimista voi helpottaa käyttämällä dropshipping-mallia, jossa tilaat tuotteen kolmannelta osapuolelta silloin, kun sinun asiakkaasi tekee tilauksen. Kolmas osapuoli hoitaa tavaran toimituksen asiakkaallesi. Parhaassa tapauksessa nettikauppa voi olla niin tuottoisa, että siitä tulee pääsääntöinen tulonlähde. Haasteita verkkokaupan pitämisessä aiheutuu kovasta kilpailusta ja toimivan markkinoinnin keksimisestä.

Tuotteiden myynti konsulttina

Myyntikonsulttina toimimista ovat vuosien varrella harrastaneet erityisesti opiskelijat. Aikaisemmin työhön kuului ovelta ovelle kiertäminen sekä myyntiesittelyjen pitäminen. Nykyään tämä työ kuitenkin on siirtynyt lähes poikkeuksetta nettiin. Netistä löytyy useita erilaisia tuotteita ja palveluita, joita voit myydä konsulttina ja tienata näin ylimääräistä rahaa.

Asiakaspalvelu kotoa käsin

Nykyään on erittäin yleistä, että yritykset ulkoistavat asiakaspalvelutehtävät ulos toimistosta. Tämä avaa mahdollisuuksia niille, jotka haluavat tehdä töitä kotoa käsin. Asiakaspalvelutöihin ei yleensä vaadita aikaisempaa kokemusta, ja yleensä yritykset tarjoavat vaadittavan koulutuksen, jonka avulla työtehtävistä selviytyy kunnialla. Asiakaspalvelun työtehtävät vaihtelevat paljon riippuen tarjotusta tuotteesta, mutta yleisimmin rooliin kuuluu asiakaspalvelu puhelimen, sähköpostin tai erilaisten chat-ohjelmien välityksellä. Siihen saattaa lukeutua myös asiakkaille soittaminen ja esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemistä.

Freelancerina toimiminen

Freelancer voi toimia lähestulkoon millä tahansa alalla, ja työnkuvaan voi myös kuulua lähestulkoon mitä tahansa. Freelancerina toimimisessa ideana on se, että tarjoat erityisosaamistasi eri yrityksille. Voit markkinoida palveluitasi eri alustoilla. Useat freelancerit toimivat luovalla alalla esimerkiksi graafikoina, mutta oikeastaan millä tahansa alalla on mahdollista toimia freelancerina. Suomessa tämä vaatii toiminimen perustamista. Sen lisäksi et tarvitsekaan juuri muuta kuin tietokoneen, että pystyt markkinoimaan palveluitasi.

Tutkimusassistentti

Netin kautta on mahdollista osallistua erilaisiin tutkimuksiin. Suurin osa tarjolla olevista tutkimuksista on kyselytutkimuksia. Tutkimuksiin voi osallistua helposti kotoa käsin. Tutkimuksista ei välttämättä makseta kovinkaan suuria korvauksia, mutta sen avulla on mahdollista saada pientä lisätuloa muiden tulojen rinnalle.

Web-suunnittelu

Jos sinulta luonnistuu koodaus ja nettisivujen suunnittelut, on sinun mahdollista tienata rahaa websuunnittelijana. Yrityksille on ensisijaisen tärkeää, että nettisivut ovat kunnossa. Siksi yritykset palkkaavatkin jatkuvasti websuunnittelijoita suunnittelemaan uusia sivuja tai parantamaan vanhoja sivuja. Websuunnittelijana on mahdollista työskennellä jatkuva-aikaisesti tai osa-aikaisesti. Työ on luonteeltaan hyvin joustavaa, ja sitä voi tehdä mistä tahansa.

Sisällön kirjoittaminen nettiin

Web-suunnittelun lisäksi yritykset kaipaavat markkinointiin usein sisällöntuottajia. Yhä useammat yritykset mainostavat tuotteitaan sisältöön perustuvalla markkinoinnilla, jossa käytetään usein apuna netin hakukoneita, kuten Googlea. Nettisivut toimivat yrityksen käyntikorttina sekä tehokkaana markkinointityökaluna. Sisällöntuottamisen voi aloittaa kuka tahansa, mutta hyvästä mielikuvituksesta ja mielenkiinnosta tekstien kirjoittamiseen on paljon apua.

Virtuaalinen assistentti

Useat yrittäjät kaipaavat apua hallinnollisten tehtävien tekemisessä sekä järjestämisessä. Pienet yritykset eivät aina pysty palkkaamaan kokoaikaista assistenttia, joten siksi osa-aikaisten virtuaaliassistenttien palkkaaminen on yleistä. Virtuaaliassistentit pystyvät tekemään töitä kotoa käsin ja hoitamaan hallinnollisia asioita kuten esimerkiksi tiedon syöttämistä tietokantaan, matkajärjestelyjen hoitamista sekä sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää.

Käännöspalvelut netissä

Jos olet lahjakas kielissä tai esimerkiksi opiskelet kieliä, voit ansaita lisärahaa tekemällä erilaisia käännöstöitä. Käännöspalveluita tarvitaan erityisesti perinteisissä käännöspalveluita tarjoavissa yrityksissä. Viime vuosien aikana yritykset ovat kuitenkin alkaneet palkata kääntäjiä suoraan kulujen säästämiseksi. Yritykset kaipaavat usein markkinointimateriaalia paikallisella kielellä, eli kääntäjien asiakaskunta ei suinkaan rajoitu pelkästään suomalaisiin yrityksiin.

Myös oikolukua tekemällä on mahdollista tienata lisärahaa. Tämän tyyppinen työ soveltuu erinomaisesti kielellisesti lahjakkaille ihmisille ja esimerkiksi vaikkapa äidinkielen opiskelijoille. Oikolukijoita kaivataan kaiken tyyppisillä sektoreilla aina markkinointitekstien oikoluvusta koko artikkelien ja kirjojen oikolukemiseksi.

Juha Koronen
Juha Koronen
Juha on pikavippialan asiantuntija, joka on kirjoittanut artikkeleita ja seurannut alaa jo viimeisen kuuden vuoden ajan. Hän on erikoistunut pikavippeihin ja kulutusluottoihin ja hänen tavoitteenaan on auttaa ihmisiä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa sopiva laina.

Positiivinen luottorekisteri Suomeen?

Positiivinen luottorekisteri harkinnassa myös Suomeen

Tällä hetkellä Suomessa käytetään ainoastaan negatiivista luottorekisteriä. Tämän tyyppisiin luottorekistereihin kirjataan siis ainoastaan sellaiset tapaukset, joissa lainaa tai muuta velkaa ei ole pystytty maksamaan, vaan on aiheutunut maksuhäiriömerkintä. Nyt myös Suomessa harkitaan positiivisen luottorekisterin perustamista. Oikeusministeriö on parhaillaan selvittämässä positiivisen rekisterin perustamista ja sen haasteita. Selvityksen aikana pyritään esimerkiksi selvittämään se, minkälaisia luottotietoja luottoa tarjoavilla yrityksillä olisi mahdollisesti käytössä, ja minkälaisissa tilanteissa näihin tietoihin pääsisi käsiksi. Myös rekisterin käytännön toteutustapaa pyritään arvioimaan.

Positiiviseen luottorekisteriin merkittäisiin siis kaikki henkilön ottamat lainat sekä velat. Jos kyseinen rekisteri olisi käytössä, tarkoittaisi se sitä, että kun henkilö hakee lainaa, näkisi pankki tai muu rahoitusyhtiö kaikki asiakkaan ottamat lainat sen sijaan, että rekisteristä näkyisi pelkästään maksuhäiriömerkinnät. Täten luoton myöntävä taho pystyisi tarkastelemaan lainaa hakevan taloudellista tilannetta entistä paremmin, ja rahoituslaitoksen olisi mahdollista nähdä esimerkiksi lainamäärät, pääoman sekä tulot.

Useat Euroopan maista käyttävät positiivista luottorekisteriä. Suomi on niiden harvojen maiden joukossa, joissa rekisteriä ei käytetä. Suomen lisäksi esimerkiksi Tanska ja Ranska kuuluvat maihin, joissa pidetään kirjaa pelkästään negatiivisista luottotapahtumista. Ruotsi käyttää positiivista luottorekisteriä, johon on kirjattu tiedot tuloista, veloista, kiinteistöistä sekä esimerkiksi maksuhistoriasta. Suomessa positiivisen luottorekisterin puutetta korvaamaan luotonantajat käyttävät esimerkiksi Instantor-nimistä palvelua. Sen avulla luottoa tarjoavat yritykset pystyvät arvioimaan lainanhakijan talouteen liittyviä tietoja sekä muodostamaan profiilin hakijasta.

Suomi käyttää negatiivista luottorekisteriä

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä niin sanottu negatiivinen luottorekisteri. Negatiivinen luottorekisteri pitää kirjaa maksuhäiriömerkinnöistä. Tämän tyyppisen rekisterin ongelmana on kuitenkin se, että rekisteristä ei löydy ajankohtaista ja reaaliaikaista tietoa lainanhakijan taloudellisesta tilanteesta. Esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän saamiseen vaaditaan usein usean kuukauden ajan maksujen laiminlyönti. Kun maksuhäiriömerkintä sitten vihdoin kirjataan rekisteriin, on mahdollista, että lainan hakija on ottanut enemmän lainaa ja ehtinyt velkaantumaan entistä pahemmin, eikä tämä tieto välity rekisteriin. Samoin maksuhäiriömerkintä myös säilyy rekisterissä useiden vuosien ajan. Näin muutaman vuoden takainen erehdys saattaa vielä tänäkin päivänä vaikeuttaa elämää merkittävästi, vaikka raha-asiat olisivat nykyään hyvin hoidossa. Negatiivisen luottorekisterin suurimpana ongelmana pidetään sitä, että rekisterin sisältämä tieto on auttamatta sekä vanhentunutta, että myös yksipuolista. Positiivisen luottorekisterin avulla olisi mahdollista hillitä kotitalouksien ylivelkaantumista proaktiivisesti. Näin ongelmiin pystyisiin puuttumaan ajoissa, eikä taloudet näin ajautuisi ylivelkaantuneiksi.

Kun kuluttaja hakee lainaa tai luottoa, on silloin tärkeää, että luoton myöntävä taho pystyy perustamaan päätöksensä todenmukaiseen ja reaaliaikaiseen tietoon. Suomen nykyisessä tilanteessa luottopäätös perustuu kuitenkin hyvin pitkälti pelkästään luottamukseen. Luottoa myöntävät tahot eivät pysty selvittämään, ovatko asiakkaan syöttämät tiedot olemassa olevista veloista luotettavia ja ylläpidettyjä. Suomessa laki kieltää rahoitusyhtiöiltä rekisterin, joka käyttäisi hyväksi verotietoja.

Nykyään luotonantajat käyttävät asiakkaan tietojen varmistamiseksi todisteita tuloista esimerkiksi palkkakuitin avulla. Olemassa olevien velkojen toteamiseen käytetään verotuspäätöstä. Näitä vaaditaan erityisesti silloin, kun ollaan hakemassa summaltaan suurempia lainoja. Tällaisten paperisten todisteiden toimittamista luotonantajalle voidaan kuitenkin pitää hieman vanhanaikaisena menettelynä. Erillisten liitetiedostojen toimittaminen pystyttäisiin välttämään käyttämällä hyväksi positiivista luottorekisteriä. Samalla rekisteri myös nopeuttaisi lainan hakuprosessia.

Usein luottorekisteristä löytyvä maksuhäiriömerkintä esimerkiksi estää luottokortin ja lainan saamisen. Jotkut palvelut saattavat myöntää luottoa myös silloin, jos luottotiedot ovat menneet. Tällöin lainan saamiseen vaaditaan useiden tiukkojen ehtojen täyttämistä.

Luottorekisteri auttaisi erityisesti kuluttajia

Positiivisesta luottorekisteristä hyötyisivät erityisesti kuluttajat. Sen avulla lainaa haettaessa lainan hakijan taloudellisesta tilanteesta pystytään helposti tekemään kattava arvio. Lainan myöntävä taho näkee selvästi ja luotettavasti lainan hakijan maksuhistorian, tulot sekä olemassa olevat lainat. Näin lainojen korkoja pystyttäisiin räätälöimään paremmin asiakkaan maksuhistorian mukaan. Nykyisessä järjestelmässä luoton myöntäjät käyttävät korkojen laskemiseen erilaisia arvioita, sillä saatavilla ei ole tarkkaa tietoa asiakkaan maksukäyttäytymisestä. Positiivisessa luottorekisterissä siis hyvin talousasiansa hoitaneet asiakkaat pystyisivät hyötymään esimerkiksi edullisemmista koroista.

Positiivisen luottorekisterin puolesta puhuvat esimerkiksi ekonomistit Michael State sekä John M. Barron. Heidän mukaansa positiivisen luottorekisterin avulla saadaan esimerkiksi vähennettyä luotonantajien luottotappioita, mahdollisuutta parempaan lainojen seurantaan, edistettyä kilpailua lainoissa sekä parannettua pienituloisten luotonsaantimahdollisuuksia.

Miksi Suomi ei vielä käytä positiivista luottorekisteriä?

Suomi ei käytä positiivista luottorekisteriä, sillä tähän asti on katsottu, että nykyinen malli toimii hyvin. Viimeksi positiivisen luottorekisterin käyttöönoton mahdollisuutta tutkittiin vuonna 2013. Silloin oikeusministeriö hylkäsi hankkeen esimerkiksi henkilötietosuojaan liittyvien ongelmien takia. Tällä kertaa kuitenkin näyttää siltä, että kannatusta hankkeelle olisi entistä enemmän. Esimerkiksi vuonna 2017 Finanssialan keskusliitto on alkanut tukemaan positiivista luottorekisteriä.

Tommi Mäkinen
Tommi Mäkinen
Tommi on toiminut finanssialalla neljän vuoden ajan. Hän seuraa tiiviisti alan kehitystä ja kirjoittaa artikkeleita finanssialaan liittyen. Tommi pyrkii teksteillään avaamaan laina-alan toimintaa ja pyrkii aina auttamaan kuluttajia löytämään parhaiten heille sopivan rahoitusratkaisun.

Opintolainauudistus

Opintotuen uudistus lisäsi lainan nostajien määrää

Opintolaina on suosittu laina, jota myönnetään valtiontakauksella opiskelijoille. Opintotuen ja opintolainan rakenteeseen tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.8.2017. Kun ennen opintotukeen kuului oma asumislisä, siirtyvät kaikki opiskelijat tämän uudistuksen myötä yleisen asumistuen alle. Opintorahan määrää yhtenäistettiin siten, että nykyään opintorahaa saa nyt maksimissaan 250,28 € kuukaudessa. Korkeakouluopiskelijoille tämä tarkoittaa opintorahan alenemista, sillä ennen uudistusta opintorahaa sai kuukaudessa joko 303,19 € tai 336,76 €, riippuen siitä, milloin opinnot aloitti. Suurin muutos uudistuksessa tuli opintolainaan, sen määrää opintotuen kokonaisosuudesta kasvatettiin merkittävästi. Kun aikaisemmin suurimmalle osalle opiskelijoista lainan osuus oli 400 € kuukaudessa, muutettiin uudistuksen jälkeen summa 650 euroon kuukaudessa.

Opintolainan uudistus on oletetusti lisännyt opintolainojen suosiota. Opintolainojen yhteenlaskettu summa kasvoi huimat 490 miljoonaa euroa alle vuoden aikana. Kyseessä on uusi ennätyslukema opintolainojen määrälle. Lukemat selviävät Suomen Pankin julkaisemasta rahalaitoskatsauksesta. Kasvu opintolainoissa oli havaittavissa jo heti elokuussa, jolloin muutos tuli voimaan, ja opiskelijat pääsivät nostamaan syyslukukaudelle tarkoitetun lainaerän. Lainojen suosio kasvoi entisestään tammikuussa. Silloin opiskelijat pystyivät nostamaan kevätlukukauden lainaerän. Vuoden 2018 tammikuussa opiskelijat nostivat opintolainaa melkein 270 miljoonalla eurolla. Summa on kasvanut yli kaksinkertaisesti verrattuna edellisen vuoden tammikuuhun. Kokonaisuudessaan alle vuoden aikana opintolainojen yhteenlaskettu summa kasvoi 490 miljoonaa euroa. Kasvuvauhti opintolainoille on ollut hurjaa, tämän vuoden aikana kasvu on ylittänyt 22 prosentin vauhdin. Tammikuussa koko yhteenlaskettu opintolainojen summa eli opintolainakanta nousi yli kolmeen miljardiin euroon.

Kela tarjoaa opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opinnot vuoden 2014 elokuun jälkeen ja valmistuvat ajoissa hyvityksen, jossa Kela maksaa osan opintolainasta. Kun ennen uudistusta opintolainan osuus lainasta oli suurimmalle osalle opiskelijoista 400 €, on tuo summa nyt uudistuksen jälkeen 650 €. Tämä tarkoittaa sitä, että opintojen aikana opiskelijat pystyvät nostamaan lainaa yli 30 000 €.

Opintolaina on suosittu opiskelijoiden keskuudessa

Opintolaina on valtion takaama laina, jota voivat nostaa kaikki kriteerit täyttävät opiskelijat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulee olla oikeutettu saamaan joko aikuiskoulutustukea tai opintotukea. Korkeakouluopiskelijoiden ei tarvitse hakea erikseen valtiontakausta lainalle, vaan se tulee opintotuen mukana automaattisesti.

Pian syksyn lähestyessä monet uudet opiskelijat pääsevät hakemaan opintotukea sekä opintolainaa. Kun opintopaikka on varmistunut, voit hakea Kelan kautta opintotukea ja opintolainan valtiontakausta. Kun lainan takaus on myönnetty sinulle, pystyt hakemaan opintolainaa mistä tahansa pankista. Valtion myöntämä takaus on voimassa korkeintaan 30 vuoden ajan ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Opintolainan saamiseen vaikuttaa muutama asia. Jos esimerkiksi aikaisempi opintolaina on jäänyt maksamatta ja on perinnässä, ei uutta lainaa ole silloin mahdollista nostaa. Aikaisemmin maksuhäiriömerkintä esti opintolainan saamisen, mutta nyt viime vuonna voimaan astuneen uudistuksen myötä maksuhäiriömerkintä ei enää estä opintotuen valtiontakauksen saamista. Kun valtiontakaus on saatu lainaa varten, tarvitaan pankilta vielä rahoituspäätös. Rahoituspäätökseen vaikuttavat asiakkaan tiedot, kuten asiakashistoria, aikaisemmat lainat sekä maksuhistoria aikaisempien lainojen kanssa.

Opintolainan korko on perinteisesti matala

Opintolainan kohdalla korkokulut ovat yleensä erittäin matalat. Periaatteessa opintolainan korko on neuvoteltavissa pankin kanssa, mutta käytännössä erot eri pankkien tarjoamien opintolainojen välillä ovat kuitenkin pieniä. Lainan viitekorolla tarkoitetaan sitä korkotyyppiä, johon laina sidotaan. Tyypillisesti viitekorkona käytetään joko 12, 6 tai 3 kuukauden Euriboria. Euribor-korko noteerataan aina päivittäin, ja korot ovat samoja kaikille pankeille. Osa pankeista saattaa tarjota ns. Prime-korkoja, joiden suuruus vaihtelee pankista riippuen. Lainamarginaalilla taas tarkoitetaan pankin ottamaa voittoa. Viitekorko muuttuu lainan aikana, mutta lainamarginaali pysyy samana koko lainan ajan. Korkojen lisäksi kannattaa opintolainaa hakiessa kiinnittää huomiota myös esimerkiksi pankin lainasta perimiin kuluihin. Tällaisia maksuja saattavat olla esimerkiksi nostokulu sekä lyhennyskulu.

Teemu Virtanen
Teemu Virtanen
Teemulta löytyy kokemusta pikavippialalta jo lähes kuuden vuoden verran. Teemu on seurannut alaa tiiviisti ja kirjoittanut artikkeleita eri alan julkaisuihin. Teemun tavoitteena on tuoda alalle läpinäkyvyyttä ja auttaa ihmisiä löytämään heille sopiva laina.

Milloin luottokorttia kannattaa käyttää?

Milloin luottokortilla maksaminen kannattaa?

Luottokortteihin ja niillä maksamiseen liittyy useita erilaisia myyttejä ja uskomuksia. Erityisesti monet suomalaiset ajattelevat, että luottokorttia ei tarvita mihinkään. Luottokortin avulla pystytään kuitenkin saavuttamaan useita etuja, joita esimerkiksi pankkikortin avulla ei pystytä saavuttamaan. Käymme tässä artikkelissa läpi viisi tärkeintä syytä sille, miksi luottokortti on kannattava hankinta.

Korttiin liittyvä matkavakuutus sekä lentopisteet

Jos matkustat paljon, on silloin ehkä kannattavaa hankkia lentoyhtiön tarjoama yhdistelmäkortti. Sen avulla pystyt saamaan jokaisesta ostoksesta pisteitä, joita voit sitten käyttää esimerkiksi lentojen tai hotellien varaamiseen. Kortilla kerättyjen pisteiden avulla on mahdollista myös korottaa matkustusluokkaa lennoilla.

Eri korteissa, joilla voi kerätä lentopisteitä, on usein hyvinkin merkittäviä eroja eri tarjoajien välillä. Siksi ennen valintaa on hyvä tehdä tarkka vertailu. Sen avulla pystyt valitsemaan parhaiten juuri sinun tarpeisiisi sopivan kortin, joka tarjoaa parhaan hyödyn eri lentoyhtiöiden pisteistä. Kannattaa lukea eri korttien ehdot tarkkaan ennen valintaa.

Useat luottokortit jotka ovat kytkettyjä lentoyhtiöiden bonusjärjestelmään, sisältävät matkavakuutuksen. Tämä tietysti helpottaa matkustamista, eikä tällöin erillistä matkavakuutusta tarvita.

Luottokortin avulla saat turvaa ostoksiin

Matkustaessa ja myös kotimaassa oleskellessa luottokortti tuo turvaa maksamiseen. Esimerkiksi verrattuna käteiseen on luottokortti usein paljon turvallisempi maksuväline. Suuren käteismäärän kantaminen mukana on nimittäin todella riskialtista. Erityisesti reissatessa on hyvä pitää mukana aina vähän käteistä. Suurempien ostoksien tekemiseen kannattaa kuitenkin aina käyttää korttia käteisen sijaan. Käteinen on nimittäin helpompaa varastaa, eikä sen käyttämiseen tarvitse esimerkiksi tietää kortin PIN-koodia. Samoin myös varastetun käteisen jäljittäminen on lähes mahdotonta.

Jos sinulta katoaa matkalla lompakko, jossa on paljon käteistä korvaa matkavakuutus usein lompakon, mutta tyypillisesti matkavakuutuksissa on usein noin 100 € omavastuu. Jos taas luottokortti varastetaan, voit vain ilmoittaa sen varastetuksi. Jos olet säilyttänyt ja käyttänyt korttia huolellisesti, korvaa luottokorttiyhtiö mahdolliset kortilla tehdyt väärinkäytökset.

Kaikki luottokorttiyhtiöt tarjoavat siis kuluttajille turvan, joka kattaa kortin katoamisen, petokset tai varkaudet, myös ilman erillistä vakuutusta. Yleensä tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kortti ilmoitetaan kadonneeksi tai varastetuksi ajoissa.

Joissain tapauksissa luottokorttiyhtiöt kuitenkin katsovat, että kortin haltija on huolimattomalla toiminnallaan aiheuttanut tilanteen, ja tällöin luottokorttiyhtiöt eivät korvaa mahdollisia menetyksiä.

Luottokortti tuo myös suojaa lentojen ostamiseen. Lentoyhtiön konkurssin tapauksessa kuluttajansuojalaki suojaa sinua, jos olet ostanut lennot luottokortilla. Tilisiirrolla tai pankkikortilla maksettaessa tätä turvaa ei ole olemassa.

Netissä maksamiseen

Arkisten ostosten tekemiseen esimerkiksi Visa Electron tai Debit-kortti on oivallinen maksutapa. Netissä ostosten tekemiseen ja shoppailemiseen kannattaa kuitenkin käyttää luottokorttia, sillä se tuo asiakkaalle merkittävästi lisää turvaa. Jos esimerkiksi tilaamasi tavara ei jostain syystä saavukaan ollenkaan perille, tai se on jotenkin virheellinen, voi tällaisissa tapauksissa vaatia luottokorttiyhtiöltä korvausta menetetystä rahasta.

Useat luottokortit on varustettu lisäksi myös erillisellä tuoteturvavakuutukselle. Se korvaa jo aikaisemmin ostetun tuotteen sen vahingoittuessa. Tällaisten vakuutuksien ehdot kuitenkin vaihtelevat merkittävästi eri luottokorttiyhtiöiden ja korttien välillä, eivätkä aivan kaikki kortit sisällä kyseistä ominaisuutta.

Jotkut netissä toimivista palveluista vaativat maksamiseen luottokortin. Yksi tällaisista palveluista on esimerkiksi Netflix. Luottokortti on myös siitä puolesta hyvä maksukortti netin kautta tehtyihin hankintoihin, että sen lisäksi ei tarvita erillistä PayPal-tiliä, vaan luottokortilla voi maksaa suoraan.

Ulkomaanmatkoilla luottokortti tuo joustavuutta

Ulkomailla matkaillessa saattaa vastaan tulla tilanne, jossa hotellivaraukseen tai esimerkiksi auton vuokraamiseen vaaditaan luottokortti, eikä varaus onnistu ollenkaan perinteisellä pankki- tai debit-kortilla. Luottokortti toimii tavallaan vakuutena autoja vuokraavalla yhtiölle ja hotellille siinä tapauksessa, että asiakas ei maksakaan. Luottokorttia voidaan nimittäin laskuttaa myös jälkikäteen, jos esimerkiksi vuokra-autossa huomataan vahinkoja tai maksamattomien minibaariostosten veloittamiseen.

Erityisesti Yhdysvalloissa luottokorttia vaaditaan usein erilaisten palveluiden varaamiseen, kuten hotelleiden, matkojen ja vuokra-autojen varaamiseen.

Varausten tekemisen lisäksi useat luottokortit sisältävät hätäkäteinen-ominaisuuden. Tämän ominaisuuden avulla pystytään nostamaan ennalta sovittu määrä käteistä sellaisessa silloin, kun kortti katoaa tai varastetaan. Käteisen voi yleensä nostaa esimerkiksi pankista tai Western Unionin toimipisteestä. Hätäkäteinen lisätään aina käytettyyn luottoon, ja sitä voi luonnollisesti nostaa olemassa olevan luottorajan puitteissa.

Joustavuutta yleiseen talouteen

Luottokortin avulla pystytään saamaan hieman paljon kaivattua joustoa kuukausittaiseen talouteen. Luottokortti toimii erinomaisesti esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa tili on päässyt tyhjenemään juuri ennen palkkapäivän koittamista, mutta rahaa tarvittaisiin esimerkiksi kaupassa käymiseen. Useimmissa luottokorteissa tarjotaan noin 30 päivää ilmaista maksuaikaa. Korttia voi siis käyttää huoletta ostoksiin, eikä käytöstä joudu maksamaan korkoa, jos käytetty luotto maksetaan takaisin tuon maksuajan puitteissa.

Luottokortilla maksaminen onnistuu myös silloin, kun tietoliikenneyhteyttä ei ole saatavilla. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi junat ja lentokoneet. Luottokorttien tapauksessa ei vaadita varmennusta pankilta toisin kuin esimerkiksi Visa Electronin tapauksessa.

Tommi Mäkinen
Tommi Mäkinen
Tommi on toiminut finanssialalla neljän vuoden ajan. Hän seuraa tiiviisti alan kehitystä ja kirjoittaa artikkeleita finanssialaan liittyen. Tommi pyrkii teksteillään avaamaan laina-alan toimintaa ja pyrkii aina auttamaan kuluttajia löytämään parhaiten heille sopivan rahoitusratkaisun.

Kannattaako osamaksulla maksaminen?

Osamaksulla maksaminen

Suomessa osamaksulla maksaminen on ollut vuosien mittaan yleistä, tosin viime vuosien aikaan sen rinnalle ovat tulleet erilaiset erämaksut. Kuluttajan kannalta erämaksu toimii täysin samalla tavalla kuin osamaksukin. Ero erämaksun ja osamaksun välillä tulee siitä, että kun osamaksulla ostettu tavara pysyy myyjän omistuksessa siihen asti, kunnes se on maksettu kokonaan, siirtyy erämaksua käytettäessä omistusoikeus suoraan ostajalle, vaikka tuotetta ei olisikaan maksettu kokonaan.

Kivijalkaliikkeissä asioivat saattavat esimerkiksi kodinkoneen tai huonekaluja ostettuaan huomata sitoneeksi jatkuvan luottosopimuksen. Usein asiakkaan tiedossa voi olla se, että juuri ostettu tuote maksetaan erä- tai osamaksulla. Joissakin tapauksissa asiakas tuleekin sitoutuneeksi jatkuvaan luottosopimukseen, jossa postitse asiakkaalle lähetetään kaupan luottokortti. Kyseinen rahoitusmalli on aiheuttanut hämmennystä erityisesti vanhempien ihmisten keskuudessa, joille maksusopimuksen ehdot eivät ehkä ole yhtä helppoja ymmärtää kuin nuorille ihmisille.

Kannattaako osamaksulla maksaminen?

Suomessa sekä kivijalkaliikkeet että nettikaupat ovat jo vuosien ajan tarjonneet mahdollisuutta ostaa tuotteita osamaksun avulla. Osamaksulla tavaroiden tai palveluiden ostaminen saattaa useille kuluttajille ainoa tarjolla oleva vaihtoehto, sillä harvoilta löytyy säästöstä tuhansia euroja esimerkiksi kodinkoneiden tai vaikkapa auton hankintaan. Kun asiakas ostaa jotain osamaksulla, tarkoittaa tämä sitä, että asiakkaan ja myyjäliikkeen (tai mahdollisesti kolmannen osapuolen välille) muodostuu tällöin luottosopimus. Luottosopimukseen liittyy aina korkoja ja mahdollisesti myös muita kuluja. Erilaisten korkojen ja muiden maksujen ansiosta voi luottosopimuksen todellinen vuosikorko nousta yllättävänkin korkeaksi. Usein todellinen vuosikorko saattaa nousta jopa yli 30 prosentin.

Aina kun ostat jotain osamaksulla, kannattaa tutustua tarkasti syntyvän luottosopimuksen ehtoihin ja erityisesti sopimuksessa mainittavaan todelliseen vuosikorkoon. Näin et tule maksaneeksi tuotteesta vahingossa jopa satoja euroja ylimääräistä verrattuna siihen, jos ostaisit tuotteen suoraan, ilman osamaksua.

Koroton osamaksu saattaa sisältää kuluja

Useat verkkokaupat markkinoivat nykyään osamaksua hyväksi käyttäviä maksutapoja korottomina. Vaikka maksun korko olisikin nolla, ei tämä tarkoita sitä, etteikö kyseiseen maksutapaan liittyisi maksuja. Kun sopimusehtoihin kiinnittää enemmän huomiota, tulee todennäköisesti esille, että luoton avaamiseen liittyy 30 – 50 € suuruinen tilin avausmaksu, sekä myös kuukausittain laskutettava käsittelymaksu, joka on tyypillisesti noin 5 €. Täten vuoden aikana maksettavaa saattaa luottosopimuksen myötä kertyä jopa 90 – 100 €.

Osamaksusopimus saattaa kuitenkin olla myös täysin koroton ja kuluton, sillä myös tällaisia osamaksusopimuksia tarjotaan. Esimerkiksi monet puhelimia myyvät teleoperaattorit tarjoavat tällaisia sopimuksia. Niissä puhelimen ostaminen osamaksusopimuksella on saman hintaista, kuin jos puhelimen ostaisi suoraan käteisellä. Usein näissä kuluttajat pystyvät vieläpä valitsemaan itselle parhaiten soveltuvan aikataulun lainan takaisinmaksamiselle, tyypillisesti laina-aikaa tarjotaan 12- 36 kuukautta. Näissä osamaksusopimuksissa on yleensä vielä tarjolla mahdollisuus, jossa asiakas voi milloin tahansa maksaa koko jäljellä olevan summan pois. Tämän ansiosta puhelimien ja tietokoneiden ostaminen saattaa olla kannattavaa teleoperaattorin kautta, vaikka hinta saattaisi ollakin hieman korkeampi. Se on kannattava vaihtoehto ainakin silloin, jos sitä verrataan muiden tarjoajien tarjoamiin osamaksusopimuksiin, sillä niiden kulurakenteiden vuoksi maksettavaa saattaa helposti kertyä lopulta huomattavasti enemmän, vaikka tuote olisikin alun perin hinnaltaan hieman edullisempi.

Vakuudeton kulutusluotto toimii vaihtoehtona

Vakuudeton kulutusluotto voi olla hyvä vaihtoehto osamaksulle. Tämä on totta ainakin siinä tapauksessa, kun hankinnan kohteena on hinnaltaan kalliimpi tuote. Vakuudettomissa kulutusluotoissa korkotaso on nykyään melko alhainen, ja pienen kulutusluoton hakeminen onnistuukin helposti nykyään vaikka verkkopankista tai netissä toimivista lainapalveluista.

Maksuttomien lainavertauspalveluiden käyttö kannattaa aina, sillä niiden avulla pystytään nopeasti löytämään edullinen laina. Vakuudeton kulutusluotto on hyvä ja usein myös huomattavasti edullisempi vaihtoehto verrattuna verkkokauppojen tarjoamiin osamaksutapoihin.

 

Tommi Mäkinen
Tommi Mäkinen
Tommi on toiminut finanssialalla neljän vuoden ajan. Hän seuraa tiiviisti alan kehitystä ja kirjoittaa artikkeleita finanssialaan liittyen. Tommi pyrkii teksteillään avaamaan laina-alan toimintaa ja pyrkii aina auttamaan kuluttajia löytämään parhaiten heille sopivan rahoitusratkaisun.