Kuluttajien luottamus talouteen heikentynyt

Kuluttajat varovaisia

Tilastokeskus julkistaa vuosittain kuluttajien luottamusindikaattorin, joka kuvastaa sitä, kuinka vahva kuluttajien luottamus talouteen on. Nyt 29.10.2024 julkaistussa luottamusindikaattorissa kuluttajien luottamus talouteen oli matalin kahteen vuoteen. Luottamusindikaattorissa tarkastellaan neljää eri osatekijää, jotka ovat kuva omasta taloudesta, kuva Suomen taloudesta, yleinen työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet.

Kuluttajabarometria varten tilastokeskus haastatteli ihmisiä 1. – 19.10. Haastateltavia oli yhteensä 1 148. Kun viime vuonna kuluttajien luottamusindikaattori oli 23,1, oli tänä vuonna luku niinkin alhainen kuin 16,8.

28 % haastatelluista luotti oman talouden parantumiseen, kun taas 12 % uskoi oman talouden heikkenevän. Viime vuonna vastaavat prosentit olivat 29 ja 10 %, joten valtavaa muutosta tällä alueella ei ole tapahtunut, vaan luotto omaan talouteen on pysynyt suurin piirtein entisellään.

Yleisen taloustilanteen luotto on kuitenkin laskenut merkittävästi. Kuluttajabarometria varten haastatelluista 27 prosenttia uskoi Suomen taloustilanteen parantumiseen, kun taas 23 % uskoi sen heikentyvän. Muutos edellisvuoteen on hurja, sillä viime vuonna 48 % vastanneista uskoi taloustilanteen paranemiseen ja ainoastaan 10 % uskoi sen heikentymiseen.

Kuluttajien luottamus työttömyyden pienentymiseen on säilynyt melko hyvänä. Vuosi sitten 48 % vastanneista uskoi työttömyyden vähenevän, kun nyt lokakuussa julkistetussa tutkimuksessa prosenttiluku on tippunut 39 %:iin. Vuoden takaisessa kyselyssä 16 % ihmisistä uskoi työttömyyden lisääntymiseen, nyt tuo luku on kasvanut 21 prosenttiin.

Suomalaiset varautuvat säästämällä

Kuluttajabarometrin mukaan näyttää siltä, että suomalaiset kuluttajat säästävät rahaa pahan päivän varalle. Lokakuun kyselyyn vastanneista 73 % oli sitä mieltä, että nyt on hyvä tilanne säästää. Pitkällä aikavälillä keskimäärin 58 % kuluttajista uskoo nyt olevan hyvä aika säästää.

Kuluttajat säästävät rahaa pahan päivän varalle, eläkkeelle tai myös arkisempiin käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi lomamatkoihin tai arjen suurempiin hankintoihin. Perinteisimmät säästökeinot suomalaisten keskuudessa ovat pankkitilit sekä erilaiset sijoitusrahastot.

Sijoittamista voi tehdä myös muilla tavoin. Yksi tällaisista vaihtoehtoisista tavoista on sijoittaa rahoja kestotavaroihin, kuten esimerkiksi huonekaluihin. Laadukas ja tarkkaan harkittu huonekalu saattaa pitää arvonsa yllättävän hyvin, ja osa huonekaluista voi jopa tuottaa voittoa pitkällä aikavälillä. Myös esimerkiksi veneet tunnetaan sellaisina kohteina, joiden hinta säilyy hyvin vuosien mittaan. Nyt kyselyyn vastanneista 45 % piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. Toisesta ääripäästä löytyvät esimerkiksi autot, joiden hinta laskee merkittävästi jo muutaman vuoden jälkeen hankinnasta.

Kuluttaminen näyttää siis yleisesti ottaen tällä hetkellä erittäin maltilliselta. Tämän vahvistaa myös se, että kyselyyn osallistuneista ainoastaan 7 % harkitsi uuden asunnon ostamista. Vaikka kuluttajat suhtautuvatkin tulevaisuudennäkymiin varovaisemmin, ei kuitenkaan voida vielä puhua taantumasta. Suomen talouskasvussa vahvin vaihe vähään aikaan näyttää jääneen nyt taakse, ja tällä hetkellä kasvu on maltillisempaa. Vaikka esimerkiksi pörssikurssit ovat viime aikoina laskeneet, ovat indikaattorit kuitenkin vielä pitkän ajan keskiarvojen yläpuolella.