Työvoimasta pulaa usealla eri alalla

Työvoimasta pulaa usealla alalla

Työ- ja Elinkeinoministeriö julkaisee vuosittain ammattibarometrin. Ammattibarometrin tarkoituksena on arvioida eri ammattikuntien työvoiman kysyntää kaikissa Suomen kunnissa. Ammattibarometristä selviävät ammatit, joiden taitajista on ylitarjontaa, sekä myös alat, joilla on pulaa työvoimasta. Työvoimapula-alojen määrä on vuoden aikana kasvanut. Vuonna 2017 keväällä tehdyn tutkimuksen mukaan 24:llä alalla oli työvoimapulaa, kun nyt viimeisimmässä tutkimuksessa aloja oli kaiken kaikkiaan 48 kappaletta.

Samaan aikaan lista ammateista, joiden tekijöistä on ylitarjontaa, on pienentynyt selkeästi. Vuosi sitten ylitarjonta-ammatteja löytyi listalta yhteensä 44, kun nyt tehdyssä tutkimuksessa listalle pääsee 30 ammattia. Suurinta ylitarjonta on yleissihteereissä. Kyseinen ammatti hallitsee ykkössijaa lähes koko maassa. Kyseessä ei kuitenkaan sihteereiden osalta ole uusi tilanne, sillä ammatissa on ollut ylitarjontaa jo usean vuoden ajan. Nyt uusina ammatteina ylitarjonnan listalle on noussut sellaisia ammatteja kuten konepuusepät, käytön tukihenkilöt, pankkien yms. toimihenkilöt ja myös koulunkäyntiavustajat.

Nyt syksyllä tehdyssä tutkimuksessa suurin pula työvoimasta oli sosiaalialalla sekä rakennusalalla. Rakennusalan puolella pulaa on itse suorittavasta työvoimasta kuin myös työnjohdon puolelta. Pahin pula rakennusalalla onkin juuri työnjohdon puolella. Pula-ammateissa kärkisijaa pitkää puheterapeutin ammatti. Puheterapeuteista onkin ollut pulaa jo useamman vuoden ajan, ja vaikuttaa siltä, että pulaan ei ole löytymässä lääkettä. Pula-ammattien joukkoon liittyivät nyt myös lastentarhaopettajat.

Sosiaali- ja rakennusalan lisäksi myös useilla autoilun aloilla on työvoimapulaa. Esimerkiksi pakettiauton- ja taksinkuljettajista on pulaa useassa Suomen kunnassa. Samoin myös erilaisia ammattipätevyyksiä vaativista kuljetusalan työntekijöistä on pulaa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi kuorma-auton kuljettajat sekä erikoisajoneuvojen kuljettajat, ja he ovatkin tällä hetkellä kovassa kysynnässä työmarkkinoilla. Ensimmäistä kertaa listalta löytyvät myös sovellus- ja ohjelmistokehittäjät.

Työvoimapulan kasvua selittää viime vuoden merkittävästi parantunut työllisyystilanne. Vuoden 2017 ja 2024 kesäkuiden välillä työpaikka löytyi jopa 100 000 työttömälle. Osa näistä päätyi osa-aikaisiin rooleihin ja osa taas täysipäiväisiin töihin. Alla olevasta listasta voit tarkastaa eri ammattien tilanteen viimeisimmässä ammattibarometrissä.

Ylitarjonta-ammatit:

 • Yleissihteerit
 • Käytön tukihenkilöt
 • Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät
 • Johdon sihteerit ja osastosihteerit
 • Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat
 • Graafiset ja multimediasuunnittelijat
 • Huonekalupuusepät
 • Konepuusepät
 • Toimittajat
 • Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat
 • Painajat
 • Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat
 • Painopinnanvalmistajat
 • Pankki- ym. toimihenkilöt
 • Matkatoimistovirkailijat

Pulaa näissä ammateissa:

 • Kuulontutkijat ja puheterapeutit
 • Rakennusinsinööri
 • Rakennusalan työnjohtajat
 • Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja
 • Lastentarhanopettajat
 • Sosiaalityön erityisasiantuntijat
 • Myyntiedustajat
 • Ylilääkärit ja erikoislääkärit
 • Yleislääkärit
 • Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
 • Hammaslääkärit
 • Betonirakentajat ja raudoittajat
 • Muut rakennustyöntekijät
 • Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät
 • Toimisto- ja laitossiivoojat