Suomalaisten keskiansio hieman yli 3 000 €

Suomalaisten yksityisen alan palkansaajien keskiansio on reilu 3 000 € kuukaudessa

Suomessa mediaanitulojen suuruus on hieman yli 3 000 € kuussa. Uudesta tilastokeskuksen tekemästä selvityksestä selviää, minkä ammattien edustajat komeilevat listan kärkisijoilla. Suomalaisia on aina kiinnostanut muiden ihmisten palkat. Useille ihmisille on tärkeää tienata enemmän kuin naapuri. Siksipä erilaiset palkkavertailut sekä verotiedot nousevat aina niiden julkaisujen jälkeen joka vuosi uutisten ykkösaiheiksi. Listan kärkisijoja hallitsevat yleensä lääketieteen ammattilaiset sekä johtotehtävissä olevat.

Tilastokeskuksen tilastoista selviää yhteensä yli 500 eri ammatin mediaanipalkkaa. Me olemme tässä artikkelissa listanneet näistä 30 ensimmäistä. Tämän tilaston kovimman palkan tienaavat eri työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöiden johtohenkilöt. Heidän keskuudessa mediaaniansiot nousivat kuukaudessa 8 235 euroon. Mediaaniansiolla tarkoitetaan sellaista palkkaa, johon tasan puolet kyseistä ammattia harjoittavista palkansaajista yltää. Se on siis eräänlainen keskiarvo tai paremminkin keskiluku, jonka avulla on mahdollista saada hyvä kuva alan keskipalkasta. Tilastokeskuksen tuottaman palkkalistauksen avulla pystyt vertailemaan eri ammattien palkkoja keskenään. Esimerkkinä voit siis vaikka vertailla kaikkien yleislääkäreiden palkkoja ylilääkäreiden ja erikoislääkäreiden kuukausittaisiin ansioihin. Ylilääkärit tienasivat tilaston mukaan kuussa 7 952 €, kun taas ylilääkärit saivat keskipalkkaa noin 6 500 €.

Vertaa omaa palkkaasi muihin ammatteihin

Yksityisellä sektorilla täysiaikaisten työntekijöiden mediaaniansio on noin 3 170 € kuukaudessa. Tämän palkan ylittävät ammateista esimerkiksi ammattikorkeakouluissa työskentelevät lehtori, ekonomistit, kemistit, ylihoitajat, lehtorit sekä rahoitusalalla toimivat erityisasiantuntijat.

Mediaaniansiota pienempiin ansioihin taas puolestaan kuuluvat vartijat, farmaseutit, kotipalvelutyöntekijät, talonrakentajat, tarjoilijat, sosiaalialan ohjaajat, metsurit, laborantit sekä terveyden- ja sairaanhoitajat. Listan pienimmäksi palkaksi jäivät avustavat puutarhatyötä tekevät palkansaajat, joiden kuukausittainen mediaanipalkka on 1 725 €. Viimeisen sijan puutarhatyöntekijät jakavat maa-, kala- ja metsätalouden avustavien työntekijöiden kanssa.

Mitä vertailuun lasketaan mukaan?

Taulukon avulla pystytään selvittämään yksityisen sektorin työntekijöiden palkat eri ammattiluokituksien välillä. Listasimme tässä 20 suuripalkkaisinta ammattia, loput listasta löydät Tilastokeskuksen sivuilta. Säännöllisen työajan ansioon lasketaan mukaan kuukausipalkka, työaikalisät, luontaisetujen verotuksen sekä keskimääräisenä arvioidun provision tai myyntipalkkion suuruuden kuukaudessa. Sen sijaan tulospalkkioita ja ylitöitä ei ole laskettuna mukaan vertailuun.

Säännölliset tulot ovat myös netin kautta lainaa haettaessa tärkeitä, sillä niiden perusteella määräytyy se, kuinka paljon lainaa saat. Joissain lainapalveluissa myös lainan kulut määräytyvät henkilökohtaisesti syöttämiesi tietojen perusteella. Yksi asia, joka tällöin vaikuttaa erittäin paljon lainan kuluihin, on juurikin kuukausittaiset tulot. Tämän listan avulla voit vertailla omaa palkkaasi muiden palkkoihin, ja jos olet vasta miettimässä tulevaa ammattiasi, voit käyttää tätä listaa suuntana, johon kannattaa tähdätä.

Sija Ammatti Kuukausittainen mediaaniansio
1 Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöiden johtaja 8 235 €
2 Ylilääkäri 7 952 €
3 Politiikka- ja suunnittelujohtaja 7 636 €
4 Ylilääkärit ja erikoislääkäri 7 564 €
5 Erikoislääkäri 7 530 €
6 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtaja 7 465 €
7 Lääkäri 7 195 €
8 Professori 6 644 €
9 Liiketoiminta- ja hallintojohtaja 6 520 €
10 Yleislääkäri 6 500 €
11 Myynti- ja markkinointijohtaja 6 448 €
12 Henkilöstöjohtaja 6 440 €
13 Talousjohtaja 6 337 €
14 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtaja 6 285 €
15 Vähittäis- ja tukkukaupan johtaja 6 207 €
16 Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtaja 6 178 €
17 Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtaja 6 139 €
18 Lennonjohtaja 6 116 €
19 Hammaslääkäri 6 105 €
20 Tieto- ja viestintäteknologiajohtaja 6 044 €
21 Tutkimus- ja kehitysjohtaja 6 037 €
22 Johtaja 6 020 €
23 Julkishallinnon ylimmät virkamiehe 5 758 €
24 Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet 5 758 €
25 Mainos- ja tiedotusjohtaja 5 751 €
26 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtaja 5 717 €
27 Hankinta- ja jakelujohtaja 5 704 €
28 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtaja 5 692 €
29 Asianajaja 5 663 €
30 Rakennustoiminnan tuotantojohtaja 5 584 €
31 Teollisuuden tuotantojohtaja sekä kaivos-, rakennus- ja jakelujohtaja 5 557 €
32 Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntija 5 539 €
33 Opetusalan johtaja 5 492 €
34 Teollisuuden tuotantojohtaja 5 469 €
35 Yliopettaja (AMK) 5 469 €
36 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtaja 5 435 €
37 Ekonomisti 5 371 €
38 Lainopilliset erityisasiantuntija 5 311 €
39 Kaivostoiminnan tuotantojohtaja 5 282 €
40 Muut yhteiskunnan palvelujen johtaja 5 139 €
41 Ylimmät virkamiehet ja järjestöiden johtaja 4 917 €
42 Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntija 4 911 €
43 Muut lainopilliset erityisasiantuntija 4 867 €
44 Myynti-insinööri ja lääke-esittelijä (pl. tieto- ja viestintätekniikka) 4 860 €
45 Rahoitus- ja sijoitusneuvoja 4 853 €
46 Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntija 4 840 €
47 Järjestöjen johtaja 4 792 €
48 Fyysikko ja astronomi 4 767 €
49 Rahoitusanalyytikko 4 759 €
50 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtaja 4 724 €