Velkaantuminen on kasvava ongelma

Velkaantuminen on kasvava ongelma

Suomi kuuluu velkaantumisessa maailman kärkimaihin. Kotitalouksien ylivelkaantumista ja siitä aiheutuvia riskejä ja haittoja tutkittiin Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) julkaisemassa Global Financial Stability Report –raportissa.

Kuluttajien ja kotitalouksien velkaantuminen aiheuttaa yhä enemmän ongelmia useammille suomalaisille. Kaikki otettu velka tulee aina maksaa takaisin. Tämä on totta riippumatta siitä, kuinka velka on päässyt syntymään. Jos esimerkiksi otettua lainaa ei maksa ajoissa takaisin, on yleensä seurauksena maksumuistutustenjälkeen velanperintä ja pahimmassa tapauksessa ulosotto ja maksuhäiriömerkintä.

Velkojen perimiskustannukset saattavat nousta erityisesti sopimuksiin perustuvissa veloissa todella suuriksi, ja erityisesti pienten velkojen kohdalla perimisestä aiheutuvat kustannukset saattavat helposti kasvaa suuremmiksi, kuin mitä alkuperäisen velan summa oli. Suomalaisille yleisin tapa velan syntymiseen on ehdottomasti sopimus. Tämä tarkoittaa esimerkiksi nostettua lainaa, tai vaikkapa osamaksusopimusta. Myös muut sopimukset kuuluvat tähän kategoriaan, kuten esimerkiksi asunnon vuokraaminen, internet-, sähkö- ja puhelinsopimukset. Velkaa voi syntyä sopimuksen ohella myös esimerkiksi elatusvelvollisuudesta, veroista tai vahingonkorvausvelvollisuudesta. Pääsääntöisesti kaikki sopimukset, jossa kuluttaja sitoutuu maksamaan rahaa myöhemmin, voidaan laskea velkaantumiseksi. Tällaiset sopimukset ovat pitäviä sekä suullisesti että kirjallisesti tehtyinä.

Velkaantuminen ei sinänsä ole ongelma, kunhan laskut pystyy maksamaan ajoissa, eikä velkaantuminen aiheuta liian suurta taakkaa henkilökohtaiselle taloudelle. Laskut ja maksut kannattaa aina hoitaa ajoissa, sillä maksujen myöhästyminen aiheuttaa aina lisäkuluja perintäkulujen muodossa. Laskun summa jatkaa kasvamistaan siihen asti, kunnes velka maksetaan pois. Pahimmassa tapauksessa perimisestä aiheutuvat kulut ylittävät laskussa velan osuuden.

Suomi kuuluu velkaantumisessa kärkimaihin

Kansainvälisen valuuttarahaston tekemä tutkimus ei varsinaisesti jaottele maita yli- tai alivelkaantuneisiin, vaan se tarkastelee lähinnä kokonaistilannetta. Tästä eteenpäin raporttia on jatkanut Oxford Economics, joka on analyysiyhtiö. Sen julkaisemassa raportissa maat on luokiteltu selkeästi ylivelkaantuneisiin ja maltillisesti velkaantuneisiin.

Kansainvälinen valuuttajärjestö muistuttaa maita siitä, että kotitalouksien velkaantuminen näyttelee merkittävää roolia sekä finanssijärjestelmän että kansantalouden vakauteen. Raportissa muistutetaan myös siitä, että velkaantumisen vaikutukset näkyvät yleensä kaksijakoisina. Yleensä ensin on havaittavissa velkaantumisen aiheuttama piristysruiske talouteen, kun kuluttaminen lisääntyy. Myöhemmissä vaiheissa liiallinen velkaantuminen kuitenkin kostautuu talouden kannalta.

Asuntolainat suurin syyllinen

Suomessa suurin osa velkaantumisesta aiheutuu asuntolainoista. Asuntovelan määrä on viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi ja voimakkaasti. Osa velkaantumisesta tulee tietysti kulutusluotoista, mutta suurimpana tekijänä on kuitenkin asuntolaina, jo pelkästään siitä syystä, että asuntolainan summat liikkuvat täysin eri lukemissa kuin kulutusluottojen. Usein ajatellaan, että velkaantumisen syynä on jonkin sortin ongelma, kuten esimerkiksi peliongelma tai liiallinen shoppailu. Suurimmissa osassa ongelmatapauksista taustalla on kuitenkin täysin normaali tilanne, jossa yllättävän elämäntilanteen muutoksen takia velasta ei enää selviydytä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi yllättävät sairastumiset tai esimerkiksi työpaikan menettäminen. Tällaisissa tilanteissa tulot eivät ehkä riitäkään enää asuntolainan takaisinmaksuun, ja tilannetta pyritään silloin paikkaamaan pienemmillä kulutusluotoilla. Tämä saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa vakavaan velkakierteeseen, josta seurauksena on yleensä maksuhäiriömerkintä sekä luottotietojen menetys. Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret ihmiset ovat vaarassa joutua helposti ylivelkaantuneiksi.

Lainaa kannattaakin aina ottaa vastuullisesti, jotta pystytään välttämään tilanteet, joissa ongelmia saattaa syntyä. Jos lainalla hankittava tavara, palvelu tai muu asia ei ole aivan välttämätön, kannattaa sen hankintaa lykätä myöhemmäksi, ja ostaa se vasta sitten, kun on saanut rahaa riittävästi säästöön. Myös rahan säästäminen pahan päivän varalle kannattaa aina. Tällöin yllättävistä ja äkillisistä tilanteista, joissa vaaditaan taloudellista joustavuutta, pystytään selviämään helpommin. Lainan ottaminen on nykyään erittäin helppoa, erityisesti netissä tarjottavissa lainapalveluissa. Siksi kuluttajien tuleekin itse suorittaa arvio siitä, kannattaako lainaa ottaa. Erityisesti nuoremmat kuluttajat tulevat usein ottaneeksi pikavippejä ja kulutusluottoja liian heikoin perustein, usein unohtaen sen, että laina on maksettava takaisin jo lyhyen ajan kuluttua.