Kuinka tienata ylimääräistä rahaa kotoa käsin?

Kuinka tienata ylimääräistä rahaa?

Internet on tuonut mukanaan useita etuja, ja samalla se on muuttanut maailman toimintamallia usealla eri elämän osa alueella. Internetin yleistymisen myötä on avautunut esimerkiksi uusia mahdollisuuksia rahan tienaamiseen. Perinteisten palkkatöiden rinnalle onkin viime vuosien aikana noussut niin sanottu Gig economy, joka suomentuu muotoon keikkatalous, keikkatyöt tai osa-aikatyöt. Idea on se, että omaa erikoisosaamista myydään yhden työntekijän sijaan usealle eri asiakkaalle. Siinä esimerkiksi osaava web-suunnittelija pystyy myymään palveluitaan usealle eri asiakkaalle sen sijaan, että olisi pelkästään yhdessä yrityksessä töissä. Gig economyn etuihin kuuluvat joustavuus ja vapaus työskennellä lähestulkoon missä tahansa. Haittapuoliin voidaan laskea esimerkiksi työmarkkinoiden epävakauden ja kokopäivätyön mukanaan tuomien etujen puutteen. Kevyempänä versiona ilmiöstä on havaittavissa sekoitus kahta ääripäätä. Nykyään useat ihmiset tekevät kokopäivätyön ohella erilaisia pieniä töitä, joiden avulla on mahdollista kartuttaa hieman ylimääräistä rahaa. Kokosimme listan ideoista, joiden avulla myös sinä pystyt saamaan lisätuloja.

Kotoa käsin tehtävät työt soveltuvat erityisen hyvin vaikkapa kotiäideille, opiskelijoille sekä vasta työttömäksi jääneille. Listaltamme löytyy vaihtoehtoja eri kokemusta omaaville ihmisille. Sinun ei tarvitse olla ekspertti missään, jotta voit tienata rahaa kotoa käsin.

Nettikaupan pyörittäminen

Netin myötä kaupankäynti on siirtynyt yhä enenevissä määrin tavarataloista nettikauppoihin. Nettikaupan perustaminen on melko helppoa, ja toimintaa voi pyörittää mistä tahansa. Sivujen suunnitteluun voi käyttää saatavilla olevia ilmaisia ohjelmia, joiden avulla myös vasta-alkajat pystyvät luomaan näyttäviä sivustoja. Työläimpiä vaiheita verkkokaupan perustamisessa ovat yrityksen perustaminen sekä itse tuotteiden hankkiminen. Tuotteiden hankkimista voi helpottaa käyttämällä dropshipping-mallia, jossa tilaat tuotteen kolmannelta osapuolelta silloin, kun sinun asiakkaasi tekee tilauksen. Kolmas osapuoli hoitaa tavaran toimituksen asiakkaallesi. Parhaassa tapauksessa nettikauppa voi olla niin tuottoisa, että siitä tulee pääsääntöinen tulonlähde. Haasteita verkkokaupan pitämisessä aiheutuu kovasta kilpailusta ja toimivan markkinoinnin keksimisestä.

Tuotteiden myynti konsulttina

Myyntikonsulttina toimimista ovat vuosien varrella harrastaneet erityisesti opiskelijat. Aikaisemmin työhön kuului ovelta ovelle kiertäminen sekä myyntiesittelyjen pitäminen. Nykyään tämä työ kuitenkin on siirtynyt lähes poikkeuksetta nettiin. Netistä löytyy useita erilaisia tuotteita ja palveluita, joita voit myydä konsulttina ja tienata näin ylimääräistä rahaa.

Asiakaspalvelu kotoa käsin

Nykyään on erittäin yleistä, että yritykset ulkoistavat asiakaspalvelutehtävät ulos toimistosta. Tämä avaa mahdollisuuksia niille, jotka haluavat tehdä töitä kotoa käsin. Asiakaspalvelutöihin ei yleensä vaadita aikaisempaa kokemusta, ja yleensä yritykset tarjoavat vaadittavan koulutuksen, jonka avulla työtehtävistä selviytyy kunnialla. Asiakaspalvelun työtehtävät vaihtelevat paljon riippuen tarjotusta tuotteesta, mutta yleisimmin rooliin kuuluu asiakaspalvelu puhelimen, sähköpostin tai erilaisten chat-ohjelmien välityksellä. Siihen saattaa lukeutua myös asiakkaille soittaminen ja esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden tekemistä.

Freelancerina toimiminen

Freelancer voi toimia lähestulkoon millä tahansa alalla, ja työnkuvaan voi myös kuulua lähestulkoon mitä tahansa. Freelancerina toimimisessa ideana on se, että tarjoat erityisosaamistasi eri yrityksille. Voit markkinoida palveluitasi eri alustoilla. Useat freelancerit toimivat luovalla alalla esimerkiksi graafikoina, mutta oikeastaan millä tahansa alalla on mahdollista toimia freelancerina. Suomessa tämä vaatii toiminimen perustamista. Sen lisäksi et tarvitsekaan juuri muuta kuin tietokoneen, että pystyt markkinoimaan palveluitasi.

Tutkimusassistentti

Netin kautta on mahdollista osallistua erilaisiin tutkimuksiin. Suurin osa tarjolla olevista tutkimuksista on kyselytutkimuksia. Tutkimuksiin voi osallistua helposti kotoa käsin. Tutkimuksista ei välttämättä makseta kovinkaan suuria korvauksia, mutta sen avulla on mahdollista saada pientä lisätuloa muiden tulojen rinnalle.

Web-suunnittelu

Jos sinulta luonnistuu koodaus ja nettisivujen suunnittelut, on sinun mahdollista tienata rahaa websuunnittelijana. Yrityksille on ensisijaisen tärkeää, että nettisivut ovat kunnossa. Siksi yritykset palkkaavatkin jatkuvasti websuunnittelijoita suunnittelemaan uusia sivuja tai parantamaan vanhoja sivuja. Websuunnittelijana on mahdollista työskennellä jatkuva-aikaisesti tai osa-aikaisesti. Työ on luonteeltaan hyvin joustavaa, ja sitä voi tehdä mistä tahansa.

Sisällön kirjoittaminen nettiin

Web-suunnittelun lisäksi yritykset kaipaavat markkinointiin usein sisällöntuottajia. Yhä useammat yritykset mainostavat tuotteitaan sisältöön perustuvalla markkinoinnilla, jossa käytetään usein apuna netin hakukoneita, kuten Googlea. Nettisivut toimivat yrityksen käyntikorttina sekä tehokkaana markkinointityökaluna. Sisällöntuottamisen voi aloittaa kuka tahansa, mutta hyvästä mielikuvituksesta ja mielenkiinnosta tekstien kirjoittamiseen on paljon apua.

Virtuaalinen assistentti

Useat yrittäjät kaipaavat apua hallinnollisten tehtävien tekemisessä sekä järjestämisessä. Pienet yritykset eivät aina pysty palkkaamaan kokoaikaista assistenttia, joten siksi osa-aikaisten virtuaaliassistenttien palkkaaminen on yleistä. Virtuaaliassistentit pystyvät tekemään töitä kotoa käsin ja hoitamaan hallinnollisia asioita kuten esimerkiksi tiedon syöttämistä tietokantaan, matkajärjestelyjen hoitamista sekä sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää.

Käännöspalvelut netissä

Jos olet lahjakas kielissä tai esimerkiksi opiskelet kieliä, voit ansaita lisärahaa tekemällä erilaisia käännöstöitä. Käännöspalveluita tarvitaan erityisesti perinteisissä käännöspalveluita tarjoavissa yrityksissä. Viime vuosien aikana yritykset ovat kuitenkin alkaneet palkata kääntäjiä suoraan kulujen säästämiseksi. Yritykset kaipaavat usein markkinointimateriaalia paikallisella kielellä, eli kääntäjien asiakaskunta ei suinkaan rajoitu pelkästään suomalaisiin yrityksiin.

Myös oikolukua tekemällä on mahdollista tienata lisärahaa. Tämän tyyppinen työ soveltuu erinomaisesti kielellisesti lahjakkaille ihmisille ja esimerkiksi vaikkapa äidinkielen opiskelijoille. Oikolukijoita kaivataan kaiken tyyppisillä sektoreilla aina markkinointitekstien oikoluvusta koko artikkelien ja kirjojen oikolukemiseksi.