Pikavipeille suunnitteilla uusi korkokatto

Pikavippeihin tulossa uusi korkokatto

Eduskunnassa talousvaliokunta on ottanut pikavippeihin suunniteltuun uuteen korkokattoon tiukemman linjan kuin hallitus. Talousvaliolautakunta haluaa samalla myös selvittää pikavippialan tarpeellisuutta.

Näillä näkymin pikavippejä koskevaan lainsäädäntöön on tulossa tiukennuksia vuoden 2024 syksyllä. Eduskunnan talousvaliokunnan ehdotuksen mukaan vakuudettomien pikavippien ja muiden kuluttajaluottojen korkokatoksi tulisi 20 prosenttia. Samalla talousvaliokunta ehdottaa myös, että lainan kuluille asetettaisiin vuosittainen 150 euron katto. Tämä sääntö pyrkisi estämään korkokaton kiertämistä siirtämällä lainan kustannuksia korosta kuluihin.

Uudistuksessa talousvaliokunta ehdottaa samalla myös, että pikavippialan valvonta siirtyisi Finanssivalvonnalle, joka valvoo tällä hetkellä pankkeja. Talousvaliokunnan mukaan nykyinen valvoja Etelä-Suomen aluehallintavirasto on liian hidas toimissaan. Finanssivalvonnan olisi mahdollista määrätä pikavippiyrityksillä seuraamussakkoja jos niiden todetaan rikkovan lakia. Valiokunta toi myös esille maksuhäiriötietoihin liittyvät säilytysajat, sekä yleisen taloustiedon opettamisen lisäämisen kaikilla eri koulutasoilla.

Talousvaliokunta oli asiasta yksimielinen. Sen puheenjohtajisto uskoo vakaasti, että uusi laki saadaan voimaan vielä syyskuun aikana.

Aikaisempi korkokatto vuodelta 2013

Pikavippejä koskee jo tällä hetkellä korkokatto. Nykyinen korkokatto otettiin käyttöön vuonna 2013. Siinä määrätään, että alle 2 000 euron suuruisissa lainoissa todellinen vuosikorko saa olla korkeintaan 50 prosenttia plus korkolaissa määrätty viitekorko. Tällä hetkellä viitekorko on lähellä nollaa prosenttia. Kun korkokatto tuli voimaan vuonna 2013, johti se useiden pikavippiyhtiöiden toiminnan lopettamiseen, sillä yritykselle ei ollut enää yhtä kannattavaa tarjota lainoja pienemmällä korolla. Yritykset, jotka jäivät jäljelle joutuivat muuttamaan liiketoimintamalliaan, jotta  niiden toiminta olisi kannattavaa.

Lakia pystyy kuitenkin kiertämään erilaisilla keinoilla. Kun korkokatto koskee suuruudeltaan ainoastaan alle 2 000 € lainoja, päätyivät yritykset tarjoamaan hieman tätä suurempia joustoluottoja, josta kuluttajat voivat nostaa pienempiä kertasummia. Näin myönnetty laina on suurempi kuin 2 000 €, jolloin korkokatto ei koske kyseistä lainaa.

Lainojen hinnat vaihtelevat yleisesti paljon, erityisesti kun kyse on pienemmistä kuluttajalainoista. Siksi lainojen vertaileminen ennen lainan ottamista on ensisijaisen tärkeää. Lainaa ottaessa tulee selvittää lainan korko sekä kaikki mahdolliset lainaan liittyvät kulut. Lain mukaan nämä tiedot on oltava selkeästi esillä. Lainojen vertailussa käytetään yleensä todellista vuosikorkoa. Todellinen vuosikorko kertoo lainan kokonaiskustannukset, eli koron ja kulut vuodelle. Pikavipeissä laina-aika on kuitenkin yleensä huomattavasti vuotta lyhyempi, mikä saattaa johtaa siihen, että todellinen vuosikorko näyttää suurelta, vaikka todellisuudessa kulut eivät olekaan summaltaan suuria, sillä laina saatetaan maksaa takaisin jo esimerkiksi kuukaudessa.