Uusi vakuutuksia koskeva laki voimaan

Lokakuun alussa Suomessa astui voimaan uusi vakuutuksia koskeva laki. Uuden lain tarkoituksena on helpottaa eri vakuutustuotteiden vertailua. Lain myötä vakuutusyhtiöiden tulee tarjota asiakkaille kaikki vakuutusta koskevat perustiedot vakiomuotoisessa avainasiakirjassa. Samalla laki asettaa myös rajoitteita vakuutuksien yhteydessä tarjottaviin palveluihin. Useat vakuutusyhtiöt tarjoavat esimerkiksi lahjoja asiakkaille, jotka ottavat vakuutuksia. Nyt vakuutusyhtiöiden tulee ilmoittaa asiakkaille, että vakuutus on mahdollista saada samaan hintaan myös ilman tuota ilmaista lahjaa. Uuden lain ansiosta asiakkaiden on nyt helpompaa säästää rahaa vakuutusmaksuissa.

Vakuutuksiin liittyvä lainsäädäntö Suomessa oli jo ennestään melko korkealla tasolla. Tämän kuun alussa voimaan astuneen uudistuksen tarkoituksena on selkiyttää vakuutusyhtiöiden toimintaa vielä entisestään. Laki pyrkii estämään vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisiä riitatilanteita. Vakuutuksista tutut koukeroiset sopimukset selkeytyvät lain mukaan. Näin väärinymmärrykset asiakkaan puolelta vähenevät.

Nyt voimaan tuleva laki perustuu EU:n asettamaan direktiiviin vuodelta 2016. Direktiivissä määrätään EU:ssa tarjottavista vakuutuksista. Kuten jo aikaisemmin totesimmekin, oli Suomen tilanne jo ennen lakia melko hyvä. Muissa EU-maissa muutokset vakuutuksiin ja niitä koskeviin lainsäädäntöihin muuttuu huomattavasti enemmän.

Kuluttajat pystyvät jatkossa kilpailuttamaan vakuutuksia entistä paremmin. Kun aikaisemmin tiedot eri vakuutuksista piti etsiä vakuutusyhtiön sivuilta ja eri dokumenteista, joiden muotoilu vaihteli paljon, on nyt mahdollista lukea vakuutuksen perustiedot vakiomuotoisesta asiakirjasta. Rakenteeltaan avainasiakirja on lyhyt, vain muutaman sivun sisältävä paperi. Vakiomuotoisen asiakirjan tulee sisältää tiedot vakuutuksen hinnasta ja siitä, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei. Sisällön on määrittänyt valtioneuvosto, joka ohjeistaa sisällöstä yhdeksän kohtaa sisältävällä listalla.

Uusi laki koskee kaikkia vahinkovakuutuksia. Vahinkovakuutuksiin kuuluvat esimerkiksi tapaturma-, koti-, sairaus- sekä eri ajoneuvovakuutukset.

Uudelle lakimuutokselle on kysyntää, sillä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine käsittelee vuosittain yli 6 000 vakuutusasiaa. Näistä vakuutusasioista suurin osa on erilaisia neuvonta-asioita, joissa kuluttajia neuvotaan vakuutuksien sisällöstä. Finen johtava neuvonantaja Ville Raulos pitää tätä merkkinä siitä, että vakuutuksien ehdoissa on parantamisen varaa. Rauloksen mukaan kaikki toimenpiteet, jotka parantavat tiedon saamista ovat tervetulleita.

Vakuutukset ovatkin tunnettuja niiden kimuranteista ehdoista ja säännöistä. Vakuutusta ostaessa joutuu tutustumaan useisiin eri tuotteisiin, ja niiden vertailu on usein hankalaa. Yksi keskeinen asia vakuutuksissa on omavastuu. Esimerkiksi kotivastuussa omavastuu on tyypillisesti reilun sadan euron luokkaa. Jos vaikka uskollinen polkupyöräsi varastetaan, korvaa kotivakuutus yleensä menetetyn kulkupelin, mutta vähentää korvauksesta omavastuun. Tällaisissa tilanteissa saatat miettiä mihin omavastuu oikein perustuu, kun vakuutuksesta jo kerran maksetaan korkeita maksuja.

Omavastuullisessa kotivakuutuksessa asiakas kärsii vahingon sattuessa vakuutusyhtiön kanssa. Jos vakuutuksessa ei olisi lainkaan omavastuuta, tämä todennäköisesti lisäisi asiakkaan sellaista käytöstä, joka lisää riskinottoa. Esimerkiksi polkupyörän tapauksessa saatettaisiin polkupyörä jättää kunnolla lukitsematta, kun tiedossa on, että vakuutusyhtiö korvaa menetetyn kulkuvälineen.

Toinen syy omavastuulle on epäsymmetrinen informaatio. Se tarkoittaa sitä, että toisesta osapuolesta ei ole riittävästi tietoa saatavilla ennen päätöksen tekemistä. Kansantaloustieteessä käytetään tällaisten päätösten tekemisen jälkeistä tilaa moraalikadon ongelmaksi. Vakuutuksien tapauksessa moraalikatoa pyritään torjumaan vakuutusturvan rajoittamisella omavastuun avulla.  Omavastuu tarkoittaa käytännössä sitä, että vakuutussopimus ei tarjoa täydellistä suojaa mahdollisen vahingon varalle, vaan myös asiakas kantaa osan riskistä. Omavastuu kannustaa vakuutuksen ottajia toimimaan vastuullisesti.

Omavastuun avulla vakuutusyhtiöt pystyvät myös tunnistamaan asiakasryhmiä. Ennen vakuutuksen ottamista vakuutusyhtiön on mahdotonta tietää, minkälaiseen riskiryhmään tämä asiakas kuuluu. Omavastuun valinta antaa kuitenkin osviittaa siitä, kuinka suuria riskejä asiakas on valmis ottamaan. Jos asiakas valitsee vakuutuksen, jossa on pieni omavastuu ja suuremmat vakuutusmaksut, kielii tämä siitä, että asiakas kuuluu korkeampaan riskiryhmään. Hän nimittäin pitää vaikkapa polkupyörän häviämistä todennäköisenä, ja on sen takia valmis maksamaan korkeampaa vakuutusmaksua. Vastaavasti taas kuluttaja, joka valitsee korkean omavastuun ja matalan vakuutusmaksun pitää vahinkoa epätodennäköisempänä, ja todennäköisesti valmistautuu pitämään esimerkiksi polkupyörää kunnolla lukittuna sitä säilytettäessä.