Bank Norwegianin talletuskorko laskee

Bank Norwegian laskee talletuskorkoa

Norjalainen Bank Norwegian laskee säästötilin talletuskorkoa. Vuonna 2016 pankki nosti talletuskorkonsa 1,75 prosenttiin alle 200 000 euron talletuksille tavoitellessaan Suomen suurinta talletuskorkoa. Monet suomalaiset pankit ovat tarjonneet jopa alle 0,1 prosentin korkoja.

Nyt Bank Norwegian laskee talletuskoron alle 200 000 euron sijoituksissa 0,75 prosenttiin. Uusi korko on voimassa lokakuusta 2024 lähtien. Bank Norwegianin Suomen markkinointijohtaja Johanna Puustinen ilmoittaa Bank Norwegianin seuraavan markkinatilannetta ja kertoo, että korkomuutoksen avulla pyritään sopeuttamaan yleiseen korkotasoon Suomessa. Hänen mukaansa päätös koron laskemisesta kahden vuoden jälkeen on syntynyt perusteellisen harkinnan tuloksena.

Tähän asti Bank Norwegianin tarjoama 1,75 % talletuskorko on ollut poikkeuksellinen Suomen olosuhteissa. Tällä hetkellä Bank Norwegianin jälkeen suurimman koron säästötilille tarjoaa TF Bank 1,0 % korolla, jota seuraa Collector Bank 0,6 prosentin korolla. Muut pankit tarjoavat tällä hetkellä talletuskorkoja 0,0 ja 0,4 % väliltä.

Koron laskemisen ei uskota vaikuttavan talletuskantaan

Bank Norwegianilla ei uskota, että koron laskeminen vaikuttaisi merkittävästi yrityksen Suomen talletuskantaan, sillä Puustisen mukaan Bank Norwegianin säästötilissä yhdistyy poikkeuksellisen joustavat ehdot, kuten esimerkiksi kustannuksettomuus, nostorajoituksettomuus, määräajan puute sekä hyvä korko. Näiden ominaisuuksien ansiosta myös 0,75 % vuosikorko tarjoaa Suomen markkinatilanteeseen nähden kilpailukykyisen tuotteen.

Bank Norwegian tarjoaa säästötilien lisäksi myös pikavippejä sekä kulutusluottoja. Puustisen mukaan kulutusluottomarkkinoiden muutoksilla ei ole ollut vaikutusta korkopäätökseen, vaan kulutusluottotuotteet ovat täysin oma tuoteryhmä Bank Norwegianilla.

Bank Norwegian on toiminut Suomen markkinoilla joulukuusta 2015 saakka. Taloudelliset luvut yritys raportoi Norjan kruunuissa. Vuoden 2024 kesäkuun lopulla Suomessa yrityksellä oli talletuksia yhteensä 9,3 miljardin kruunun verran. Nykyisellä euron kurssilla summa vastaa noin 956 000 000 €.

Bank Norwegian tarjoaa myös kulutusluottoja

Norjalaisen yrityksen tuotteisiin kuuluu säästötilien lisäksi myös erilaisia lainatuotteita ja luottokortteja. Lainatuotteissa tarjolla on kulutusluottoja 1 000 € – 60 000 € summalla. Kulutusluotoissa korko vaihtelee 8,99 % sekä 22,49 % välillä. Laina-ajan lainalle voi valita vuodesta 15 vuoteen saakka.

Korkotason määräytyminen

Korko käsitetään yleisesti rahan lainaamisen korvauksena. Rahaa lainaava taho saa koron muodossa korvauksen ajalta, jolloin raha ei ole sen käytössä. Rahoitusmarkkinoilla sijoittajat omaavat pääomaa. Sijoittajat tietysti kaipaavat tuottavia sijoituskohteita. Rahaa lainaava taho taas omaa tuottavan sijoituskohteen, mutta ei pääomaa. Rahoitusmarkkinoiden ansiosta nämä kaksi tahoa kohtaavat toisensa, ja rahan lainaamisen hintana toimii korko. Koron syntymiseen vaikuttavat myös inflaatio sekä vaihtoehtoiskustannus.

Sijoittajat voivat sijoittaa rahaa säästötilille, jossa sijoittajat lainaavat rahaa pankille tietyksi ajaksi, ja pankki maksaa tästä korkoa sijoittajalle. Korkosijoitusten kautta sijoittajat tavoittelevat tyypillisesti kohtuullista tuottoa sekä pääoman säilymistä. Korkotuottoa voi säästötilien lisäksi saada esimerkiksi joukkolainoista, pääomalainoista, optiolainoista tai korkorahastoista. Kaikkiin korkosijoituksiin liittyy aina korkoriski, joka tulee ottaa huomioon erityisesti pitkäaikaisissa korkosijoituksissa. Korkoriski liittyy tilanteeseen, jossa sijoitukselle on sovittu kiinteä korko tietylle aikajaksolle. Jos tämän aikajakson aikana yleinen korkotaso nousee sovittua korkoa suuremmaksi, sijoituksen arvo laskee.

Viime vuosien aikana kaikkien pankkien tarjoamat talletuskorot ovat olleet melko pieniä. Tämä johtuu siitä, että yleinen korkotaso on alhainen, ja että markkinakorot, kuten esimerkiksi Euribor ovat olleet alhaisella tasolla. Markkinakorot kuvaavat korkoa, jolla eri pankit tarjoutuvat lainaamaan varoja vakuudettomasti toisille pankeille. Esimerkiksi Euriborin tapauksessa korko rajataan euromääräiselle rahamarkkinalle. Euriborin suuruuden määrittää 44 eri pankkia, joista suurin osa sijaitsee Euroopassa. Mukana on myös muutama kansainvälinen pankki. Suomesta mukana ovat OP sekä Nordea.